Använd konventionen och gör den till lag

DHR:s ordförande Rasmus Isaksson talade på onsdagens manifestation om att göra FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag i Sverige.
Läs mer

Manifestation på Mynttorget

Kom till Mynttorget i Stockholm idag klockan 13! Förbundet Unga Rörelsehindrade demonstrerar för att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli lag i Sverige.
Läs mer

Oro över att fler får aktivitetsersättning

Antalet personer med aktivitetsersättning har ökat med 50 procent på tio år. DHR oroas över utvecklingen. Förra året hade 38 000 personer under 30 år aktivitetsersättning. Det är en ökning med 50 procent på tio år, visar siffror som SVT Nyheter begärt ut från Försäkringskassan. År 2006 hade 25 000 personer aktivitetsersättning.
Läs mer

Namninsamling: Gör FN-konventionen till lag!

Förbundet Unga Rörelsehindrade vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir lag i Sverige. Försämringarna i den personliga assistansen är ett tydligt tecken på att konventionens intentioner inte följs, anser förbundet.
Läs mer

Självkörande fordon en framtidsfråga

Självkörande fordon kan vara en framtidsfråga för förare med nedsatt rörelseförmåga, skriver DHR i ett remissvar. Regeringen har utrett vilka regler som krävs för att sjösätta ett försök med självkörande fordon. Det handlar både om personbilar och kollektivtrafik. Personer med nedsatt rörelseförmåga skulle kunna ha nytta av fordon som i olika utsträckning kan köras automatiskt,→
Läs mer

Pressmeddelande: DHR välkomnar skärpning av diskrimineringslagen

DHR välkomnar skärpningen av det tillägg i diskrimineringslagen, om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, som började gälla fr.o.m. 1 januari 2015. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke föreslår att också mindre företag med färre än 10 anställda ska omfattas av förbudet mot otillgänglighet i diskrimineringslagen.
Läs mer

Almedalen fredag

Det är tydligt att antal programpunkter och människor minskar. Trots det finns det fortfarande ett stort utbud av seminarier och andra programpunkter att gå på. Fredagen innehöll ämnen som stadsplanering, dödshjälp sjukvård, jämställdhetsperspektiv inom funktionshinderpolitiken och så talade Isabella Lövin, Miljöpartiet.
Läs mer

Tidigare nyheter