FNs övervakningskommitté kritiserar Sverige

I ett första utkast till rapport från FN-kommittén som övervakar hur Sverige följer konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning får Sverige hård kritik på flera punkter. Kritiken spänner över flera områden från generella synpunkter till tydligt utpekade områden. Några huvudpunkter i kritiken från övervakningskommittén: Konventionen är inte svensk lag och frivillig att implementera på→
Läs mer

Kulturutskottet: Kraftiga åtgärder viktiga för att göra kultur tillgänglig

Det är viktigt att kraftiga åtgärder sätts in för att undanröja hindren och göra kulturen tillgänglig för alla, konstaterar Kulturutskottet i rapporten ”För, med och av – en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen".
Läs mer

Ring förbundsstyrelsen

Idag måndag kan du ringa och prata med förbundsstyrelseledamot Lars-Göran Wadén. Med honom kan du diskutera tillgänglighet och arbetsmarknad.
Läs mer