Stilpriset Hjärter Ess till Maria Johansson

Årets Stilpris blev i år ett delat pris – mellan mannen bakom utredningen ”Bortom fagert tal”, Hans Ytterberg och DHRs fö ...
Läs mer

Vad var det vi sa!

I dag debatteras nya socialförsäkringssystemet i riksdagen. Det blev som vi befarade. Vi bluffade inte. Många föll och faller ...
Läs mer