DHR

Öppet brev: Nej, att avstå från rättigheter är inte solidaritet, Hanne Kjöller!

Idag är det den internationella funktionshinderdagen! 150 länder har nu ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Konventionen är alltför dåligt känd i samhället och det råder brist på kunskap om hur den bör tolkas. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska läsas i jämförelse med andra medborgare – inte andra personer med funktionsnedsättning. Läs mer

Publicerat: 2014-12-03

Manifestation: Stop disability cuts!

Välkommen till Farsta den 5 maj för tillsammans med funktionshinderrörelsen över hela Europa protestera under parollen ”Stop disability cuts” mot de neddragningarna som slår hårt mot personer med funktionsnedsättning. Läs mer

Publicerat: 2014-05-05