DHR

Nya stadgar efter förbundsmötet

Framsidan av förbundsstadgan och avdelningsstadgan

Nu är de nya stadgarna publicerade på hemsidan och möjliga att ladda ner. Förbundsmötet beslutade att omedelbart justera stadgan i sin helhet och av den anledningen börjar de gälla direkt efter beslutet på mötet. Läs mer

Publicerat: 2017-10-27