DHR

Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas

Idag på den internationella kvinnodagen 8 mars skriver Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR, på Dagens Samhälles debattsida: "Personer med funktionsnedsättning är betydligt mer utsatta för våld eller hot om våld än befolkningen i övrigt. I synnerhet gäller det våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Siffran skrämmer – det är nästan dubbelt så många kvinnor med funktionsnedsättning i åldern 16–29 år… Läs mer

Publicerat: 2017-03-08

Bostadsbyggande får inte gå ut över tillgängligheten

Byggnadsnämnderna måste följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver DHR:s ordförande Rasmus Isaksson i en debattartikel på Dagens Arena med anledning av att regeringen vill förenkla byggandet av tillfälliga bostäder. Läs mer

Publicerat: 2017-03-07

Medlemskort för 2017 på väg

medlemskort för DHR med blå bakgrund.

Nu börjar medlemskorten för 2017 att distribueras till alla medlemmar. För bla familjemedlemmar kommer medlemskortet i ett separat kuvert under den kommande veckan. Läs mer

Publicerat: 2017-03-02

Dags för #semmelkampanj

Den 28 februari var det fettisdagen, alltså den dag då vi enligt gammal sed får börja äta semlor. Det finns ju de som fuskar och äter semlor redan strax efter jul, men så gör inte DHR! Vi använde den 28 februari för att kampanja om tillgängliga caféer och kondis runt om i landet. Läs mer

Publicerat: 2017-02-27

Kommentarer till intervjun med minister Åsa Regnér i fredagens SvD

Minister Åsa Regner i riksdagens talarstol debatterande personlig assistans

Under fredagen publicerade Svenska Dagbladet en intervju med ansvarig minister för funktionshinderpolitiken Åsa Regnér om ökad kontroll av assistansföretagen. Den kontrollen får inte inskränka på assistansanvändarnas möjlighet till full delaktighet i samhället och levnadsförhållanden på lika villkor. Läs mer

Publicerat: 2017-02-17

Sluta urholka tillgänglighetskraven i bostäderna

Vitt trevåningshus med en sedanbil framför

DHR har svarat på regeringens promemoria Återbostadisering. Syftet med promemorian är att få befintliga fastigheter återigen ska kunna användas som bostäder. Det är positivt att flera bostäder skapas men det måste bli ett slut på regeringens urholkning av tillgänglighetskraven. Läs mer

Publicerat: 2017-02-14

Sport och tillgänglighet i Malmö

Affisch för ISC 2017, läsen den i bifogad pdf

Malmö open inleds den 9 februari med en stor konferens om sport och tillgänglighet i Baltiska hallen från klockan 12:00 med en enklare lunch. Förbundsordförande Rasmus Isaksson kommer vara en av de medverkande. Läs mer

Publicerat: 2017-02-06

Stockholms distriktet söker ombudsman

Ta chansen att vara med och utveckla DHR, Stockholms distriktet söker nu en intressepolitisk ombudsman på heltid. Tjänsten går ut på att företräda distriktet i olika sammanhang på styrelsens uppdrag och ha kontakt med våra medlemmar. Läs mer

Publicerat: 2017-01-31