Huvudförhandling i Sveriges första mål om att otillgänglighet är diskriminering

Imorgon den 8 december, klockan 9:00 inleder Gävle tingsrätt huvudförhandlingen i målet där DHR har stämt Region Gävleborg för bristande ...
Läs mer

Bengt Lindqvist avliden

Bengt Lindqvist avled den 3 december, 80 år gammal. Bengt Lindqvist var ”vår” man i regeringen när han som biträdande socialminister, ...
Läs mer

Rasmus Isakssons tal på manifestation

Förbundsordförande Rasmus Isaksson talade på manifestation för "Assistans är frihet, Rädda LSS" i Stockholm den 3 december. Här kan du läsa ...
Läs mer

Debattartikel: Stoppa omedelbart neddragningarna i personlig assistans

Imorgon på Internationella funktionshinderdagen, går en enad funktionshinderrörelse ut i en gemensam manifestation för LSS och personlig ...
Läs mer

Vi syns på lördag för rädda LSS och personlig assistans!

På internationella funktionshinderdagen lördagen den 3 december kommer funktionshinderrörelsen att tillsammans med många andra genomföra ...
Läs mer

Nytt nummer av tidningen Funktionspolitik

Bland annat skärskådar tidningen svårigheterna med att driva fall om diskriminering och frågar sig om funktionshinderrörelsen behöver bli bä ...
Läs mer

Det handlar om jämlik hälsa

DHR har tagit del av Kommissionen för jämlik hälsas delbetänkande Det handlar om jämlik hälsa som vi lämnat synpunkter på. Att personer med ...
Läs mer

Sammanfattning av assistansdebatten

Idag fredagen den 28 oktober hölls det en debatt i riksdagen om regeringens uppdrag till Försäkringskassan att dra ner antal timmar när det gä ...
Läs mer

Regeringen: Motvilligt ja till MR-institution under riksdagen

Under tisdagen släppte regeringen sitt förslag till nationell strategi för arbetet med mänskliga rättigheter. MR-strategin fokuserar på att det ...
Läs mer

Diskrimineringslagen – ett steg framåt, ett steg bakåt

DHR är positiva till att alla företag som marknadsför varor och tjänster ska omfattas av diskrimineringslag i det nya förslaget från regeringen. ...
Läs mer