DHR

Högsta domstolen nästa för ansvarsfrågan

Beslutades efter dagens förhandlingar att ansvarsfrågan ska sändas till Högsta domstolen för ställningstagande, vilket båda parter godkände. Förhandlingarna i tingsrätten skjuts upp till Högsta Domstolen har gett besked i frågan. Läs mer

Publicerat: 2016-12-08

Bengt Lindqvist avliden

Porträtt Bengt Lindqvist

Bengt Lindqvist avled den 3 december, 80 år gammal. Bengt Lindqvist var ”vår” man i regeringen när han som biträdande socialminister, familj- och handikappminister, tillsatte 1989 års handikapputredning. Det var den utredningen som så småningom kom att leda fram till att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS infördes 1994. Läs mer

Publicerat: 2016-12-05

Det handlar om jämlik hälsa

DHR har tagit del av Kommissionen för jämlik hälsas delbetänkande Det handlar om jämlik hälsa som vi lämnat synpunkter på. Att personer med funktionsnedsättning har tio gånger sämre hälsa är slående statistik och berättar hur det ser ut i Sverige – just nu! Det är ett av många bevis på att svensk funktionshinderpolitik inte fungerar. Frågan bör prioriteras högt i… Läs mer

Publicerat: 2016-11-16

Sammanfattning av assistansdebatten

Minister Åsa Regner i riksdagens talarstol debatterande personlig assistans

Idag fredagen den 28 oktober hölls det en debatt i riksdagen om regeringens uppdrag till Försäkringskassan att dra ner antal timmar när det gäller personlig assistans. Här är vår uppfattning efter debatten om partiernas åsikt i frågan. Läs mer

Publicerat: 2016-10-28