DHR

65-årsgränserna är diskriminerande menar DO

Under fredagen träffade förbundsordförande Maria Johansson och ombudsman Barbro Gregorson representanter för Diskrimineringsombudsmannen DO för att diskutera de 65-årsgränser, som i hög grad försämrar livssituationen för personer med funktionsnedsättning efter fyllda 65 år. Läs mer

Publicerat: 2009-06-05

Månadsutskicket nu på hemsidan

För dig som inte vill vänta ut den traditionella postgången och vidarebefordran via avdelningen så går det nu bra att hitta informationen på hemsidan eller få den till din egen dator. Läs mer

Publicerat: 2009-06-02

Odemokratisk valrörelse utestänger!

Återigen ser vi de otillgängliga valstugorna poppa upp på gator och torg trots att allt fler partier ställer sig bakom kravet på att bristanse tillgänglighet skall ses som diskriminering. Vi får också signaler om otillgängliga vallokaler vilket är helt oacceptabelt. Läs mer

Publicerat: 2009-06-01

Ny Förbundssekreterare utsedd

Efter midsommar börjar en gammal bekant sin tjänst som förbundssekreterare på DHRs förbundskansli. Det är Ken Gammelgård, hittills förbundsstyrelsen och tidigare ombudsman på förbundskansliet som har har tackat ja till tjänsten. Läs mer

Publicerat: 2009-05-25

Skarp skrivelse till regeringskansliet

Handikapprörelsens representanter i den referensgrupp som har suttit med i Socialstyrelsens och Försäkringskassans uppdrag att utarbeta ett bedömningsinstrument för personlig assistans är mycket kritiska till såväl bemötandet som förslaget i sig och hotar med att lämna sitt uppdrag. Läs hela skrivelsen. Läs mer

Publicerat: 2009-05-20