DHR

Huvudförhandling i diskrimineringsfallet den 21 maj

Huvudentrén till Gävle tingsrätt, klar blå himmel

På måndag den 21 maj klockan 9:00 återupptas huvudförhandling i Gävle tingsrätt angående om det var diskriminering på grund av bristande tillgänglighet när Lars-Göran Wadén inte fick åka med bussen för att hälsa på sin bror. Läs mer

Publicerat: 2018-05-18

Mer funktionshinderpolitik behövs i budgeten

Tecknad bild av en pappershög med ett gulblått band runt med texten vårbudgeten.

Vårbudgeten som presenterades av finansminister Magdalena Andersson innehåller få nyheter som rör personer med en funktionsnedsättning. DHR hade önskat fler förslag inom jämlik hälsa och personlig assistans. Läs mer

Publicerat: 2018-04-16

Turist-Sverige ska vara till för alla

sommarbild med Asfaltväg med en sjö på vänstersida och berg i bakgrunden

Utgångspunkten i förslaget om en nationell strategi för ökad turism är bra men det måste till ett tydligare ställningstagande och skrivningar om att turismen ska vara till för alla. Läs mer

Publicerat: 2018-04-10