DHR

Torsdagsaktionen blir Tisdagsaktionen

Bilden föreställer Rosenbad till vänster och Riksdagshuset till höger i bild

Lagförslaget om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering som Torsdagsaktionen jobbat för att få fram har kommit. Men vi är långt ifrån klara. Mycket i lagförslaget kan förbättras, och det är därför som vi nu byter namn och plats för aktionen. Läs mer

Publicerat: 2014-03-04

Så här blev lagförslaget

Idag presenterades det lagförslag som ska klassa otillgänglighet som en form av diskriminering. Det var ett lagförslag som innebär att den enskilda individen ska kunna ta upp otillgänglighet som brott mot diskrimineringslagen, och kunna erhålla ersättning, men som också gav gott om utrymme för undantag, avgränsningar och dispans. Läs mer

Publicerat: 2014-03-03

Debatt: Ett hot mot våra självständiga liv

svd logga

Igår, den 21 februari, lämnade assistansersättningsutredningen sitt förslag om hur assistansersättningen ska förbättras och hur brukarens inflytande ska stärkas. Brukar- och funktionshinderrörelsen menar i en debattartikel att den helt missar målet. Läs mer

Publicerat: 2014-02-22

Vi är resurser!

I augusti efter semestern i sommar kommer DHR skicka in många bilder, foton till riksdagspartierna. Detta rör sig inte om ett mysigt fotoalbum med fotografier från sommarledigheten – semestern. Läs mer

Publicerat: 2014-02-14

DHR ger replik på Attefall om enklare byggregler

Idag lägger regeringen fram ett förslag till åtgärder för en effektivare planprocess. I SvD idag skriver bostadsminster Stefan Attefall (KD) att det måste bli enklare att bygga för att möta bostadsbristen, och att alla regler har hindrat detta. Läs mer

Publicerat: 2014-02-13

De nationella nätverken drar igång

Det förbundsövergripande nätverket för hjälpmedel och rehabilitering/habilitering drar igång den 28-29 mars i Gävle. Träffen kommer hållas på Scandic CH och pågå från lunch till lunch. Under dagarna kommer du ha en unik möjlighet att få vara med och forma nätverket från första början! Läs mer

Publicerat: 2014-02-10