Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Vi ställde tre frågor till kandidaterna från de partier som idag har mandat i Europaparlamentet. Frågorna rörde tillgänglighet, den fria rörligheten och etiken.

För att göra det hanterbart skickades enkäten till de kandidater som bedömdes stå på valbar plats. Valbar plats definierades som dubbelt antal platser mot vad partiet har idag, förutom för Moderaterna och Socialdemokraterna där 50% fler mandat ansågs rimligt.

Vi kommer redovisa svaren fråga för fråga.

1. Anser du att EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv? Om ja, finns det några områden som inte bör omfattas av direktivet? Ska kraven i förslaget till direktiv vara bindande eller bygga på frivillighet?

Socialdemokraterna
Gruppsvar för Marita Ulvskog plats 1,
Tillgänglighet är en rättighet och vi socialdemokrater kommer att välkomna ett övergripande tillgänglighetsdirektiv… ….Vi har också lagt förslag i samma betänkande om att införa krav på tillgänglighet i upphandlingsregler.

Moderaterna
Gunnar Hökmark, plats 1:
[…] Det kan göras på bästa sätt olika i olika länder. Det bör dock finnas ett krav på medlemsstaterna att bidra till att öka rörligheten för alla och av det skälet bör det finnas ett rörlighetsdirektiv.

Folkpartiet
Marit Paulsen, plats 1:
Ja, det behövs ett tillgänglighetsdirektiv och ett sådant ska vara bindande.

Piratpartiet
Christian Engström, plats 1:
(om tillgänglighet på webben) Ja, jag var själv ansvarig för vår partigrupp i utskottet på det här direktivet […]

Miljöpartiet
Isabella Lövin, plats 1:
Det vore bra med ett direktiv som slår fast tillgänglighet på miniminivå för EU:s länder. Det handlar om att säkerställa att den fria rörligheten i EU gäller för alla människor…

Vänsterpartiet
Malin Björk plats 1,
Därför arbetar vi i Sverige för en stark lagstiftning – och det gör vi i denna fråga även med ett EU-perspektiv… …Eftersom det rör sig om att försvara mänskliga rättigheter kan vi tänka oss att stödja EU regler på det här området.

Centerpartiet
Kent Johansson plats 1:
Jag kan tänka mig att det behövs ny lagstiftning för att garantera den rättigheten… …Det är mycket möjligt att det måste handla om bindande krav.

Kristdemokraterna
Lars Adaktusson, plats 1:Å
Ja, EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv. Givetvis är det så att respektive medlemsland har ett huvudansvar för tillgänglighetsfrågorna […]

Läs hela enkätsvaret här.

Print Friendly

Text: DHR

Kommentarer är avstängda.