Arbetsmarknad och försörjning

DHR vill se en inkluderande arbetsmarknad. Med stöd av bland annat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning hävdar vi allas rätt till arbete på lika villkor.

DHRs förbundsstyrelse anser:

  • Att det ska finnas goda möjligheter för personer med funktionsnedsättning att uppnå likvärdiga möjligheter som andra att starta egna företag och att eventuella merkostnader på grund av funktionsnedsättningen ska ersättas även i sin roll som egen företagare.
  • Lönebidraget ska kompensera en nedsatt arbetsförmåga, spegla verkligheten och ta hänsyn till ändrad arbetssituation.
  • DHR ställer sig positiva till FunkA-utredningens förslag att höja lönebidragets maxtak.
  • Att förslaget från politiskt håll att slopa andra veckan av sjuklöneansvar för arbetsgivare är bra. Detta för att det ibland finns negativa normer om att en person med nedsatt rörelseförmåga oftare är sjuka. Förslaget minskar arbetsgivarens rädsla för att betala höga sjuklönekostnader. Dock finns en fara att vi förstärker på fördomen om att ”vi” per automatik är sjuk oftare.
  • DHR anser att EUs nya upphandlingsdirektiv med reserverade kontrakt kan vara intressant (företag som har 30 procent anställda med funktionsnedsättning). Reserverade kontrakt handlar om redan existerande yrkessammansättningar och inte nyanställningar. Därför anser vi inte att detta motsäger DHRs inställning till kvotering i traditiontell bemärkelse. Förbundsstyrelsen vill också arbeta på en modell för kvotering till intervjuer (som påbörjas av ett frivilligt ställningstagande av arbetssökande).
  • DHR stödjer FunkA-utredningens förslag om att ge hela frågan om arbetshjälpmedel till Arbetsförmedlingen och göra det möjligt att prova ut arbetshjälpmedel innan påbörjad anställning.
  • Att regeringen i regleringsbrev ska ställa krav att representationen av anställda personer med funktionsnedsättning på statliga myndigheter måste spegla samhällets befolkning.
  • Att höja garantinivån för sjukersättning (inte aktivitetsersättning).
  • Att det ska finnas mer flexibilitet t.ex. vad gäller arbetstider.
Print Friendly, PDF & Email

Text: albert