Nytt tillägg i diskrimineringslagen – vad gäller?

Från 1 januari 2015 gäller ett nytt tillägg i diskrimineringslagen. Nu med bristande tillgänglighet och användbarhet som grund. På grund av att ändringen är så pass ny är det idag svårt att helt veta hur olika situationer kommer bedömas.

Det är viktigt att så många anmälningar som möjligt görs. Dels för att få fram praxis men också för att brister i lagstiftningen ska uppmärksammas och åtgärdas. Här är en kort information till dig som vill anmäla.

 • Bestämmelsen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering omfattar endast den som själv har en funktionsnedsättning.
 • Tre villkor måste vara uppfyllda för att diskriminering ska föreligga: Att man sätts i ett sämre läge än andra, att verksamheten inte utfört åtgärder mot bristande tillgänglighet och att man pga. det inte har en likvärdig situation som andra.

Några av de samhällsområden som omfattas av lagen

 • Arbetslivet
 • Utbildning
 • Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
 • Medlemskap i vissa organisationer
 • Varor och tjänster (utanför privat- och familjelivet)
 • Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis marknader, mässor eller konserter)
 • Hälso- och sjukvården
 • Socialtjänsten, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
 • Socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster)

Undantag från förbudet

 • Vid tillhandahållande av bostäder.
 • För företag med färre än tio anställda eller privatpersoner som erbjuder varor och tjänster. (Gäller bara området varor och tjänster)
 • Om det vid handel med varor och tjänster krävs åtgärder för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket utöver de krav som finns i Plan- och bygglagen.
 • När en person på eget initiativ gör en förfrågan om arbete.

Viktigt att komma ihåg!

Du anmäler till Diskrimineringsombudsmannen eller någon av de 15 lokala Antidiskrimineringsbyråerna.

 • Anmäl så snart som möjligt efter inträffad händelse.
 • Ärendehanteringen kan ta tid, ha tålamod!
 • Vid eventuellt positivt domslut eller förlikning blir verksamheten skyldig att betala ersättning, inte skyldig att åtgärda den bristande tillgängligheten.

Kalla bristande tillgänglighet vid dess rätta namn, diskriminering!

> Till Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Print Friendly

Text: DHR