Personlig assistans

En tillgänglig och användbar miljö är grundstommen för ett självständigt liv. Men individuella stöd behövs också för att människor ska kunna leva sina liv fritt och jämlikt.

DHR anser att:

  • Assistansanvändaren är den som själv ska bestämma över rekrytering, arbetsledning, kompetensutveckling och annat som rör personliga assistenter.
  • Rätten till personlig assistans inte ska inskränkas.
  • Nivån på assistansersättningen ska ge möjlighet till bra lön, goda rekryteringsvillkor och bra anställningsförhållanden för personliga assistenter.
  • Personer som ligger på sjukhus ska garanteras att behålla rätten till personlig assistans och assistansersättning i minst sex månader.

Personlig assistans är helt nödvändigt för att många av oss ska få våra grundläggande behov i livet tillgodosedda – kläder på kroppen och mat i magen. FN-konventionen slår fast att personlig assistans också är en förutsättning för personlig rörlighet, att kunna röra sig fritt när man vill och var man vill.

Assistansreformen var en milstolpe när den infördes 1994. Många människor kunde äntligen ta full kontroll över sina liv. Möjligheten till självständighet blev likvärdig. Men bakslag efter bakslag inskränker rätten till personlig assistans. Beslut tas och praxis skärps på ett sätt som vi menar inte ligger i linje med lagens intentioner. Personlig assistans finns för att vi ska kunna leva våra liv som andra. Men ekonomiska argument har tagit stor plats i  assistansdebatten. Alltför sällan talas det om att personlig assistans gör det möjligt för människor att vara aktiva medborgare. Inte heller att det är en förutsättning för att arbeta, studera, konsumera, bilda familj, vara aktiv i politiken och i föreningar, ha ett fritidsliv och att leva ett socialt liv. Med andra ord sådant som i längden ger samhällsekonomisk lönsamhet och gör att människor mår bra.

Projekt Personlig service

Vi har tagit fram ett studiematerial där vi för fram de grundläggande frågeställningarna och tankegångarna från projektet Personlig service som genomfördes 2003-2004. Projektet bedrevs av sju funktionshinderorganisationer och fyra kommuner.

 

Ladda ner studiematerialet som PDF här

Print Friendly

Text: DHR