DHR:s integritetspolicy

Uppdaterad: 2018-09-06

Detta är DHR:s integritetspolicy där vi beskriver hur vi hanterar personuppgifter. 

Dessa personuppgifter samlar vi in

I samband med ansökan om medlemskap i DHR så lämnas personuppgifter till oss.

I ansökan lämnas följande personuppgifter: För och efternamn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, uppgifter om nedsatt rörelseförmåga, uppgifter om annan funktionsnedsättning, uppgifter gällande om du är anhörig till person med funktionsnedsättning. Det går även att välja att inte uppge eventuell funktionsnedsättning.

Vi behöver hantera dina personuppgifter för att behandla din ansökan om medlemskap och för att hantera löpande frågor med anledning av medlemskapet. Ändamålen avser avdelningstillhörighet, betalningar, förtroendeuppdrag, medlemsadministration och samarbetspartners.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i DHR är nödvändig för fullgörandet av medlemskapet och för att DHR har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för angivna ändamål.

Vi delar medlemmars personuppgifter med de avdelningar och distrikt som medlemskapet avser. Vi delar även medlemmars personuppgifter med tryckerier och taltidningsprocucenter, drift av medlemsregistret, ekonomihanteringssystem, samarbetspartners gällande kollektiva förmåner och IT-leverantörer.

Lagring av personuppgifter

Principen som används vid fastställande av lagringsperioden av dina personuppgifter är att personuppgifterna inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för ändamålen för vilka personuppgifterna behandlas, om inte annan lag eller författning kräver bevarande av personuppgifter längre tid än angivet. 

Medlemmens rättigheter

Medlemmar har alltid rätt att kontakta DHR i syfte att begära rättelse, få information om vilka uppgifter som behandlas om en själv eller vid överföring, radering eller begränsning av sina personuppgifter. 

Kontakta då oss på [email protected] eller på 08-685 80 00. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så har du även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Personuppgiftsansvar 

DHR med organisationsnummer 802000–6352 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

Kontaktuppgifter

DHR
Storforsplan 44,
Box 43,
123 21 Farsta
Telefonnummer: 08-685 80 00 

Organisationsnummer: 802000–6352 

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev