FKV – Föreningen för kortvuxna

Föreningen För Kortvuxna, FKV, är en rikstäckande förening, en avdelning under DHR. Här får kortvuxna och föräldrar till kortvuxna barn stöd och gemenskap.

Föreningen verkar både internt och ut mot samhället. FKV har olika träffar för vuxna, familjer och ungdomar, vi startar projekt och håller i konferenser. Vår hemsida är www.fkv.se

Några viktiga mål för FKV är:

Att öka medvetenheten och kunskapsnivån om kortvuxna.
Att stärka den kortvuxnes självbild.
Ett mer fördjupat och utbrett kunnande om våra diagnoser inom vården.

Det finns ingen tillgänglig statistik på hur många i Sverige som är kortvuxna av medicinska skäl, men internationellt säger man att det finns ca en promille av befolkningen som är kortvuxen – det skulle i så fall betyda knappt 9 000 personer.

Print Friendly

Text: DHR