Viktiga datum

DHRs förbundsmöte hålls den 20-22 oktober 2017

Viktiga datum inför förbundsmötet

 • Senast 9 november 2016:
  Kommittén för direktval fastslår ombudsfördelningen för de olika valkretsarna utifrån det aktuella medlemsantalet den 31 oktober 2016.
 • 15 november 2016 – 15 januari 2017:
  Nominering av kandidater till förbundsmötets ombud.
 • Senast 19 januari 2017:
  Tid och plats för förbundsmötet meddelas DHR-avdelningar, distrikt och riksförening.
 • Senast 10 mars:
  Utskick av valsedlar till samtliga medlemmar.
 • 15 mars – 18 april 2017:
  Valet av ombud till förbundsmötet genomförs.
 • Senast 19 april 2017:
  Motioner till förbundsmötet ska vara inkomna till förbundsstyrelsen.
 • Senast 15 maj 2017:
  Kommittén för direktval fastslår resultatet av ombudsvalet, därefter underrättas de valda ombuden.
 • Senast 5 september 2017:
  Handlingarna till förbundsmötet ska vara avdelningar, distrikt/regioner och riksförening samt ombuden tillhanda.
Print Friendly, PDF & Email

Text: janna