Många vill hedra minnet av en avliden familjemedlem, släkting eller vän genom att ge en gåva till DHR.

Vi tar emot gåvor till vårt arbete med att göra samhället tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Vill du ge en minnesgåva?

Gåvor tas emot till plusgiro: 52 20 15-7

DHR skickar ett minnesblad till en anhörig eller begravningsbyrå. I minnesbladet står vem som har gett gåvan. DHRs förbundskansli hjälper dig att få rätt uppgifter i bladet.

Telefon: 08-685 80 33

Det går också bra att skicka e-post.

Print Friendly

Text: DHR