Efter valet – lagändringar och mer pengar till assistansen?

Socialdemokraterna har sagt att de vill ge mer pengar till assistans (1,5 miljarder), införa lagändringar för att utöka grundläggande behov och att det ska bli mer statligt ansvar. Vad säger de övriga riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften? Innan valet ställde *Independent Living Institute (ILI) ett antal frågor rörande assistans till de övriga riksdagspartierna. Nedan kan ni läsa→
Läs mer

Nya avgifter för färdtjänst 2019

Det har kommit nya avgifter för färdtjänsten inför 2019. Du kan läsa dessa avgifter i filen avgifter. Det är en kraftigt nerkortad version av informationen från kommunen. Om du vill ta del av hela dokumentet från kommunen, så kan du läsa det direkt på deras hemsida.
Läs mer

Politikerdebatt

Från vänster: Cecilia Andersson (C), Stina Svensson (Fi), David Lega (Kd), Helene Odenljung (L), Ulf Kamne (Mp), Axel Josefson (M), Ingrid Andreae (S), Anders Torwald (Vv), Eva Olofsson (V).  Foto: Ann-Marie Fogelberg Politikerdebatt på Dalheimers Hus Funktionsrätt Göteborg bjöd in till Funktionshinderpolitisk debatt den 22 augusti på Dalheimers Hus. Nio av Stadens partier var inbjudna för att→
Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten

Valfrihet i hemtjänsten för göteborgare Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade i juni 2015 att införa valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV).  Valfrihetssystemet har tagit sin början inom hemtjänsten. Från och med februari i år har de cirka 9000 personer som har hemtjänst i Göteborg möjlighet att välja vilken hemtjänstutövare som ska ge hjälp och stöd. Det→
Läs mer

Otillgänglighet var diskriminering

Se inslaget SVT angående domen i Tingsrätten där det slås fast att Lars-Göran Wadén blev diskriminerad när han nekades att åka med bussen från Gävle till Österfärnebo. Se klippet här. Läs även DHR:s snabbanalys av domen.
Läs mer

Här kan ni se en frågestund från riksdagen angående de förändringar i bilstödet som gjordes 2016. Interpellationsdebatt
Läs mer

Tidigare nyheter