Hjälpmedel och habilitering/rehabilitering

Tillgång till hjälpmedel med hög kvalitet är avgörande för att människor ska kunna leva sina liv aktivt och oberoende, med integritet.

DHR anser att:

  • En rättighetslag som garanterar hjälpmedel efter behov ska införas.
  • Ingen ska nekas hjälpmedel av ekonomiska skäl. Hjälpmedel ska vara avgiftsfria och utbud och information vara detsamma över hela landet.
  • Nationella riktlinjer för bedömning av hjälpmedel ska införas och en organisation med tillsynsansvar skapas i varje region. Hjälpmedel är samhällets ansvar, samhället ska aldrig tvinga personer att äga hjälpmedel.
  • Kompetensen ska säkerställas inom det ortopedtekniska området

Det saknas helhetsansvar för hjälpmedel i Sverige. Vilken instans som beviljar hjälpmedel beror på vad de ska användas till. Behoven bedöms dessutom olika beroende på var i landet man bor. Därför riskerar den som behöver hjälpmedel att inte få rätt stöd eller ens möjlighet att prova ut adekvata hjälpmedel.

Sortimenten varierar mellan landstingen och ibland finns mycket få alternativ att välja mellan. Detsamma gäller avgifter – i delar av landet får man betala hyresavgift för hjälpmedel, och dessutom för själva utprovningen. Det blir också allt vanligare att vi får köpa mindre hjälpmedel själv. Bestämmelser och praxis spretar betänkligt och det saknas möjlighet att överklaga felaktiga bedömningar. Nationella riktlinjer krävs för att skapa likvärdighet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska en funktionsnedsättning inte innebära merkostnader. Därför ska alla slags hjälpmedel vara avgiftsfria.

Fritt val-reformen har lagt ytterligare ansvar på hjälpmedelsansvändaren. Det är positivt att människor får välja hjälpmedel själva, men det fria valet måste också omfatta den som har behov av anpassade hjälpmedel. Hjälpmedel är samhällets ansvar. Samhället kan aldrig tvinga personer att äga eller helt ansvara för hjälpmedlen. Ortopedtekniska hjälpmedel provas ut i huvudsak på privata verkstäder. Behovet av utbildning, kompetensutveckling och forskning är stort och dessutom är det oklart vilken myndighet som har ansvar för tillsynen.

Habilitering och rehabilitering genom hela livet

För att behålla vårt oberoende och för att leva våra liv hemma, i skolan, bland vänner, på jobbet och som aktiva samhällsmedborgare behöver vi habilitering och återkommande rehabilitering genom hela livet.

DHR anser att:

  • Personer med nedsatt rörelseförmåga har rätt till habilitering och rehabilitering efter sina behov under livet, oavsett bostadsort.
  • Var och en bestämmer själv hur behovet bäst tillgodoses.

Det kan vara lättare att få tillgång till rehabilitering när något akut inträffat, än vad det är att få återkommande nödvändig habilitering genom hela livet.

Dessutom gör landstingen prioriteringar som innebär skillnader i tillgången till habilitering och rehabilitering beroende på var i landet man bor. Det är behoven i livets olika delar som ska styra, inte bostadorten. Habilitering ska också ges så tidigt som möjligt.

Print Friendly

Text: DHR