Internationellt

DHRs politiska engagemang är inte enbart förbehållet Sverige. Vi följer funktionshinderpolitiken på flera arenor världen över, allt från vårt nordiska samarbete till det som avhandlas i EU och FN.

Genom funktionshinderrörelsens samarbetsorgan ramorganisationen MyRight (tidigare Shia) bedriver DHR ett projektsamarbete. För DHR har det genom flera decennier varit angeläget att visa vår solidaritet med personer med funktionsnedsättning i länder i Syd och vi har genom åren bedrivit många samarbetsprojekt med organisationer i olika länder. Dessa samarbeten bygger på ett ömsesidigt givande och tagande, samarbeten där vi förmedlar våra erfarenheter, men också lär av andra som tänker och agerar på ett annat sätt än vi är vana vid.

Sri Lanka

I Sri Lanka samarbetar vi med den nationella organisationen Sri Lankan Foundation of Rehabilitation of the Disabled förkortat SLFRD och lokalorganisationen WOPD i Monaragala distriktet kring organisationsuppbyggnad av distrikt och lokalavdelningar samt påverkansarbete för ökade möjligheter till utbildning och egenförsörjning för personer med funktionsnedsättning. Monaragala distriktet är ett av landets fattigaste och mest eftersatta områden i Sri Lanka. 

Vi deltar även i det MyRight-gemensamma programmet som i Sri Lanka arbetar med samarbetsorganet Joint Front som går att jämföra med svenska samarbetsorgnisationer som Lika Unika och Handikappförbunden.

I mars 2016 ratificera Sri Lanka konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) vilket var en stor framgång för våra samarbetsorganisationer. För SLFRD påverkansarbete under många år var en avgörande faktor att landet ratificerade konventionen

Läs WOPD marsch och konferens om jämställdhet i mars 2016.

Nordiskt samarbete

Inom det Nordiska Handikappförbundet, NHF håller vi kontakt och utövar ett visst samarbete med våra nordiska systerorganisationer.

Våra nordiska vänner är

Invalidiliitto i Finland

Norges Handikapforbund – NHF

Sjàlfsbjörg Landssamband Fatladra i Island

Dansk Handicap Forbund

Medlemmarna i det nordiska samarbetet träffas två gånger om året. Styrelsen består av ordföranden i respektive land. Ordförandeskapet i NHF är rullande och följder efter det land som innehar ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Under 2014 är det Island som innehar ordförandeskapet.

Vid sammanträdena är det brukligt att också någon från förbundskanslierna deltar. I anslutning till det ena styrelsemötet arrangeras ett seminarium på ett aktuellt och för alla organisationerna intressant tema. Nu i vår kommer mötet att behandla det nya upphandlingsdirektivet. På Nordiska Handikappförbundets hemsida finns mer att läsa. Där finns också olika lägesrapporter från respektive land att ladda ner.

Kontakt

För frågor om samarbetet med Sri Lanka, [email protected]
För frågor om det nordiska samarbetet, [email protected]

Print Friendly

Text: lasse