Som medlem i DHR har du möjlighet att få gratis telefonrådgivning. Vår jurist heter Erik Ward och är specialiserad på socialförsäkringsfrågor.
Erik har erfarenhet från lång tjänstgöring på Försäkringskassan och som föredragande i högsta instans. Hans senaste anställning var som chefsjurist hos Försäkringskassan Blekinge. Erik har haft ansvar för rättstillämpningen inom samtliga ärendeslag och för processföringen i högre instans.För att få hjälp uppger man sitt medlemsnummer i DHR. Sedan hjälper Erik till med rådgivning per telefon.Erik har telefonnummer 0456-515 31.
Telefontid är onsdagar mellan klockan 13.00 och 17.00.Under semestermånaden juli har Erik semester.

Print Friendly

Text: DHR