Augusti  Aktiviteter
1, 8, 15 22, 29 Förbundsstyrelsens telefontid för medlemmar kl 16 – 18.
3, 10, 17, 24, 31 Juridisk rådgivning kl 13.00 – 17.00.
13 Föreningen Kortvuxna – FKV – Riksmöte – Rasmus Isaksson deltar.
15 Utskick medlemsbrev
24 SKL, hearing om SKLs funktionshinderpolitiska arbete – Åsa Puide eller Annika Ödling deltar.
30 Kommissionen för jämlik hälsa, dialogseminarium – Rasmus Isaksson deltar.
31 MyRight, Inbjudan till dialogmöte om utvecklings- avvecklings- och hållbarhetsplanering – Rasmus Isaksson och Fredrik Canerstam deltar.
September Aktivitet
3 Enköpingsavdelningens 60-årsjubileum – Rasmus Isaksson deltar
5, 12, 19, 26 Förbundsstyrelsens telefontid för medlemmar kl 16 – 18.
7, 14, 21, 28 Juridisk rådgivning kl 13.00 – 17.00.
3 – 4 DHR Västernorrlands och Jämtlands läns distrikt, Inbjudan till kurs i samarbete med ABF om personlig service inom LSS – Åsa Lindqvist deltar.
3 – 4 DHR Skåne läns distrikt, Förfrågan om medverkan vid kurs om tillgängligheten i samhället samt FN-konventionen – Karolina Celinska medverkar.
7
Regeringskansliet, Inbjudan till möte gällande skärpning av diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – Rasmus Isaksson och Karolina Celinska deltar.
8 Föreningen Norrbacka & Eugenia-hemmets vänner, Inbjudan till boksläpp av ”Robert, anstalten blev mitt hem” av Roland Söderlund – Rasmus Isaksson deltar.
10 – 11 DHR region Västra Götaland, dialogkurs – Ritva Korva Thuresson medverkar.
12
Svensk socialpolitisk förening, Inbjudan till remisseminarium om betänkandet ”Barnkonventionen blir svensk lag” (SOU 2016:19) – Karolina Celinska deltar.
14 – 15 Förbundsstyrelsesammanträde 4, 2016
15 Utskick medlemsbrev
16 – 17 Stor träff för alla DHR-nätverken i Stockholm på hotell Nordic Light och Nordic C.
23 Studiebesök till Dansk Handicap Forbunds verksamhet med ”bisittare” – Ken Gammelgård och Fredrik Canerstam deltar.
24 DHR Dalarnas läns distrikt, Förfrågan om medverkan vid möte för att informera om Plan- och Bygglagen – Karolina Celinska medverkar.
26 Funktionshinderpolitik #4/2016 utkommer
27,28 eller 29 DO dialogmöte – Sari Nykvist deltar
30 SKL och Arbetsförmedlingen, Inbjudan till konferens, En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad – Åsa Lindqvist och Sari Nykvist deltar.
Kurs om kvinnors ledarskap?
Oktober Aktivitet
3, 10, 17, 24, 31 Förbundsstyrelsens telefontid för medlemmar kl 16 – 18.
4 – 5 Tankesmedjan Movium, Den tillgängliga staden – Karolina Celinska deltar som föreläsare
5, 12, 19, 26 Juridisk rådgivning kl 13.00 – 17.00.
13 NHF – styrelsemöte i Oslo
14 BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter, Inbjudan till seminariedag på temat funktionsnedsättning och sexualitet – Annika Ödling deltar.
14 Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet, Inbjudan till seminarium ”Är funktions-hinderspolitiken på väg att krackelera?” – Rasmus Isaksson deltar.
17 Utskick medlemsbrev
20 Certec i Lund informerar om Rehabiliteringsteknik och Design – Kristian Cornell deltar.
21 Förbundsstyrelsesammanträde 5, 2016
November Aktivitet
2, 9, 16, 23, 30 Juridisk rådgivning kl 13.00 – 17.00.
7, 14, 21, 28 Förbundsstyrelsens telefontid för medlemmar kl 16 – 18.
15 Utskick medlemsbrev
20 DHR Gävleavdelningen 75-års jubileum – Rasmus Isaksson deltar.
23 Ideellt forum 2016 – Ken Gammelgård deltar.
21 Funktionshinderpolitik #5/2016 utkommer
22 DHR Örebro läns distrikt, Förfrågan om medverkan vid dag om tillgänglighet – Kristian Cornell medverkar.
25 – 26 Förbundsstyrelsesammanträde 6, 2016
December Aktivitet
3 Internationella funktionshinderdagen
5, 12 Förbundsstyrelsens telefontid för medlemmar kl 16 – 18.
6 Mar Y Sol bokningen öppnar klockan 10.00, sommar/höst 2017 (2017-04-30 – 2017-10-29)
7, 14 Juridisk rådgivning kl 13.00 – 17.00.
10 Internationella dagen för mänskliga rättigheter
15 Utskick medlemsbrev

 

Print Friendly

Text: DHR