Är du medlem i DHR och behöver hjälp och stöd i frågor om rättigheter och samhällsinsatser med koppling till nedsatt rörelseförmåga? DHRs rättsombud har erfarenhet av frågor relaterade till funktionsnedsättning och samhälle och kan i många fall ge dig stödjande information.

Nedan är en lista på DHRs rättsombud som du som DHR-medlem kan kontakta. DHRs rättsombud ger främst stöd i frågor om Handikappersättning, LSS, Socialtjänstlagen och diskrimineringsfrågor. Glöm inte att skriva ditt medlemsnummer när du kontaktar rättsombuden.

Robert Kindberg
kindberg.rattsombud@dhr.se
Roberts specialområde är tillgänglighet i den fysiska miljön, färdtjänst och kollektivtrafik.
Han är utbildad tillgänglighetskonsult och har ett intresse för mänskliga rättigheter och diskriminering, Hemtjänst och LSS.

Erkki Tervonen
torvonen.rattsombud@dhr.se
Erkki har kunskaper och erfarenheter om personlig assistans och handikappersättning, och har även goda kunskaper om hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Han är är även intresserad av mänskliga rättigheter, LSS, diskrimineringsfrågor och samhällsfrågor

Håkan Högberg
hogberg.rattsombud@dhr.se
Håkans specialområde är personlig assistans och LSS. Han är även intresserad av mänskliga rättigheter och diskriminering.

Eva-Lis Bergqvist
bergqvist.rattsombud@dhr.se
Hennes specialitet är socialtjänstlagen och hjälp i frågor gällande överklagan till kommun och domstol.

Lovisa Lundström
lundstrom.rattsombud@dhr.se
Lovisa läser rättsvetenskapsprogrammet på Luleå tekniska universitet.

Gert Månsson
mansson.rattsombud@dhr.se
Gert har arbetat mycket med arbetsmarknads-, utbildnings- och tillgänglighetsfrågor.

Har du frågor om eller vill veta mer om DHRs rättsombud, kontakta Kristian Cornell. Rättsombuden har tystnadsplikt.

 

Print Friendly

Text: DHR