Medlem

Personer med nedsatt rörelseförmåga har alltid funnits och kommer alltid finnas som en del av den mänskliga mångfalden. Men att leva med nedsatt rörelseförmåga är tyvärr ofta en kamp mot den samhälleliga enfalden.

DHR är en organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi finns över hela landet och har sedan bildandet 1923 bedrivet opinions- och påverkansarbete för att avskaffa den diskriminering som vi dagligen utsätts för.
Under våra 90 år har villkoren för våra medlemmar självfallet förbättrats men nu börjar det blåsa kallt igen. Den personliga assistansen ifrågasätts, man snålar på bilstöd, drar in parkeringstillstånd och nu börjar till och med röster höjas om införandet av institutioner igen!

Behovet av en stark motståndsrörelse är större än på många år. DHR behöver dig som medlem, gärna som aktiv, men också ditt passiva stöd är ovärderligt för att hindra att klockan vrids tillbaka!

Som medlem i DHR träffar du människor med liknande erfarenheter som dina. På lokal nivå utgör den sociala samvaron med månadsmöten, studiecirklar och utflykter en viktig del.

Första året i DHR betalar du 150 kronor, sedan fördubblas avgiften till 300 kronor.

Är du under 32 år kan du bli medlem i vårt ungdomsförbund. Blir du medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade kan du också utan kostnad bli medlem i DHR.

Som medlem i DHR får du också vår tidning SHT och en mängd olika förmåner.

Print Friendly, PDF & Email

Text: DHR