DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi jobbar genom våra 21 distrikt och runt 160 avdelningar. Totalt har vi cirka 10 000 medlemmar.

Den centrala organisationen har sitt fokus på riksdag, regering och centrala myndigheter medan distrikten arbetar gentemot sina respektive landsting. I avdelningarna drivs de rättighetspolitiska frågorna på kommunal nivå.

Inom DHR finns också ett antal nätverk där medlemmar gått samman för att driva just ”sin” fråga. Det kan handla om arbetsmarknad eller hjälpmedel och habiltering/rehabilitering. Alla medlemmar är välkomna att gå med i våra nätverk.

Inom avdelningarna pågår en viktig social verksamhet med månadsmöten, kurser, gemensamma resor och utflykter.

DHRs högsta beslutande organ är förbundsmötet som genomförs vart annat år. Vid förbundsmötet deltar 51 ombud utsedda av de olika distrikten.

DHR nöjer sig inte med att erkänna principen om alla människors lika värde. Vi arbetar för att förverkliga den.

Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten kan vi förändra samhället. Vi kallar det för rättighetspolitik.

Print Friendly

Text: DHR

Lämna en kommentar