Historia

Den 23 juni 1923 bildades kamratföreningen De Vanföras Väl på vanföreanstalten i Göteborg. 1965 ändrade vi namn till De Handikappades Riksförbund och sedan år 2009 är vi inte längre handikappade utan bara DHR.

Föreningen i Göteborg fick snart efterföljare vid vanföreanstalterna i Helsingborg och Stockholm. 1926 gick föreningarna samman i Riksorganisationen kamratföreningen De Vanföras Väl.

Organisationen hade de första åren en mycket stark bindning till vanföreanstalternas verksamhet, men under 1930-talet uppstod en rad föreningar i Sydsverige bland rörelsehindrade utanför vanföreanstalterna.

En ny riksorganisation, föreningen Värnet, fick avdelningar i Malmö, Helsingborg och Västerås. Värnet hade till uppgift att driva frågorna politiskt. Även Stockholmsavdelningen inom Kamratföreningen De Vanföras Väl ville ha avdelningar utanför vanföreanstalterna och lyckades 1934 ändra namnet till Riksorganisationen De Vanföras Väl. År 1939 slogs de båda organisationerna Värnet och De Vanföras Väl ihop och vid årsmötet 1944 ändrades namnet till De Vanföras Riksorganisation.

1955 ändrades riksorganisationen till riksförbund, och 1965 blev namnet De Handikappades Riksförbund. Bakom namnbytena ligger en utveckling såväl inom organisationen som i samhället, en utveckling från välgörenhetstänkande till jämlika villkor.

Under en lång tid diskuterades orden vanför och invalid och när massmedia i början av 1960-talet lanserade begreppet handikapp, främst för svårt rörelsehindrade, bytte organisationen namn till De Handikappades Riksförbund. Då omfattades inte sociala och psykiska funktionsnedsättningar av begreppet.

DHR har drivit den numera allmänt antagna tesen att ett handikapp inte är en egenskap hos en individ utan ett förhållande mellan individen och omgivningen.

Till 80-årsjubiléet 2003 togs det fram en 16-sidig jubileumsskrift kallad “Fokus på framtiden med stöd av historien”.

Tack vare Bidragsstiftelsens 80-årsgåva kunde senare en samlad historia (140 sidor) kallad “DHR – 80 år av rörelse” tas fram med Susanne Bergs som redaktör.

Vid förbundsmötet 2009 – den 10 oktober bytte vi namn och lät ordet handikappad gå till historien efter 44 år. Från och med den dagen skall DHR uttydas Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet. Vi är: Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Print Friendly, PDF & Email

Text: DHR