Rättighetspolitik

Foto: Anna Rehnberg

DHR arbetar för principen om alla människors lika värde

Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten som rör människor med nedsatt rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.

Funktionshinderpolitik genomsyrar hela samhället

Funktionshinderpolitik är inget särintresse utan totalt avgörande för genomslaget inom all annan samhällspolitik. Ansvaret för alla människors delaktighet ska hanteras där det hör hemma, alltså inom varje politikområde. Men för att förutsättningarna för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet är reella möjligheter för alla medborgare att likvärdigt utöva sina rättigheter och skyldigheter, behövs mycket arbete.

Remissarbete

Att svara på remisser är en viktig del i vårt rättighetspolitiska arbete. På DHR:s förbundskansli arbetar fyra ombudsmän som tillsammans med ledamöter i förbundsstyrelsen arbetar fram våra remissvar. Du kan läsa våra senaste remissvar här

Nätverk

Det finns för närvarande fyra rättighetspolitiska nätverk igång där, oavsett distrikt eller avdelning, medlemmar som är särskilt intresserade av en fråga möts.

  • Arbetsmarknadsnätverket – diskuterar nya sätt att komma in på arbetsmarknaden
  • Hjälpmedelsnätverket – följer och försöker påverka Hjälpmedelsutredningen
  • Nätverket för ekonomiskt nytänkande – har som mål en framtida sammanslagning av de olika rörelsehindersförbunden i Sverige, för att kunna optimera antalet medlemmar och kansliresurser.
  • Nätverket för lokal påverkan – diskuterar bland annat goda exempel inom DHR på bra rättighetspolitiskt arbete runt om i landet.

Vill du veta mer om vad vår ideologi betyder i praktiken? Läs då vår idéskrift.

Klicka på bilden för att ladda ner skriften.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Text: janna