De stadgar som idag styr DHRs verksamhet gäller ifrån förbundsmötet 2015.

Stadgarna omfattar de tre nivåerna i vårt förbund: Riksförbundet, Distrikten och Avdelningarna.

Förbundsstadgar

Distrikts- och regionsstadgar

Avdelningsstadgar

Print Friendly

Text: DHR