Blogg: ”Jag undrar verkligen vad som håller på att hända med färdtjänsten och rullstolstaxi!?”

Jag är lyckligt lottad som har ett fungerande tal och en lokalkännedom, det är nämligen vad som krävs numera för att en resa med färdtjänst ska gå rätt till! Vid TVÅ tillfällen inom loppet av en vecka i julas var jag på väg att hamna i Vällingby, då jag vid det första tillfället hade beställt→
Läs mer

Träff ”Den kåta själen och kroppen”, den 13 februari

Distriktet inbjuder DHR-avdelningar, styrelseledamöter i distrikt och avdelningar, Unga Rörelsehindrade och RH-föreningar till denna föreläsningskväll med fokus på sexualitet och fysisk funktionsnedsättning. Från BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter kommer Stefan Balogh och Patrik Forslin. Stefan är arbetsterapeut och sexolog. Patrik är socionom och psykoterapeut.
Läs mer

Inför förbundsmötet – Motionsskrivning vid fyra tillfällen

Styrelseledamöter i avdelningar och distrikt i DHR Stockholms län, nu är det dags att vässa pennan för motionsskrivning till förbundsmötet. Distriktet har planerat fyra tillfällen för detta ändamål: 6 februari  –  då vi arbetar med att hitta ämnesområden för motionerna Anmäl dig senast den 2 februari 6 mars  –  då vi också arbetar med att hitta→
Läs mer

Träff ”Vad kan vi göra åt nedskärningarna inom den personliga assistansen?”, den 31 januari

Distriktet inbjuder DHR-avdelningar, Unga Rörelsehindrade, distriktsstyrelsen och RH-föreningar till denna träff där företrädare för VIMPA (Vi med personlig assistans i Jönköpings Län) medverkar. Frågor som berör personlig assistans är i dagsläget högst aktuella. Aktuella, då de gång på gång talas om i media, aktuella då de blivit föremål för omskrivningar och granskningar men framförallt aktuella eftersom den personliga→
Läs mer

Information om färdtjänsten – Sammanställd av Rh-gruppen i Stockholms län

Vi behöver ett nytt färdtjänstavtal och vi behöver medlemmarnas hjälp för att påverka politiker och tjänstemän i SLL att inte förlänga avtalet fram till 2019. Rh-gruppen kommer på olika sätt ta ett initiativ för en konstruktiv diskussion om hur det fungerar i dag och hur det borde fungera för att uppfylla färdtjänstkundernas rätt till en→
Läs mer

Blogg ifrån LSS-manifestationen på Internationella Funktionshinderdagen

Manifestation Assistans är frihet! Rädda LSS! Manifestationen hölls runt om i landet på Internationella Funktionshinderdagen lördagen den 3 december och i Stockholm hölls den på Norra Bantorget. Manifestationens krav löd: • Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats. • Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig→
Läs mer

Är du vår nästa Intressepolitiska Ombudsman?

Distriktskansliets nuvarande ombudsman går snart i pension och vi vill i god tid förbereda oss inför hans avgång. Därför söker vi dig som vill arbeta som intressepolitisk ombudsman på vårt distriktskansli i Rissne, Sundbyberg. Vanlig arbetstid under dagtid gäller men kvälls- och helgtjänstgöring förekommer. DHR är en intressepolitisk organisation som i första hand består av och företräder→
Läs mer

Tidigare nyheter