Anmäl dig till Möjlighetsdagarna

Frösunda, BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter, Stockholms läns reumatikerdistrikt, RTP-S (Stockholms läns distrikt av Personskadeförbundet RTP), Neuroförbundet Stockholms län och DHR Stockholms läns distrikt inbjuder till Möjlighetsdagen 2016 Hälsa och välbefinnande Detta är en kostnadsfri dag fylld med inspirationsföreläsningar om möjligheter, lösningar och rättigheter för dig med funktionsnedsättning!
Läs mer

Tandvårdsstöd och rätt till särskild tandvård

Folktandvården informerar om Tandvårdsstöd och rätt till särskild tandvård. Alla vuxna har rätt till Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och högkostnadsskydd. Den som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar munhälsan kan dessutom få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan eller Stockholms läns landssting. Mer information om detta finns i denna pdf-fil.
Läs mer

Det justerade distriktsårsmötesprotokollet

Nu är årsmötesprotokollet ifrån distriktsårsmötet den 23 april justerat och du återfinner det + en bilaga här under:   Årsmötesprotokoll 2016 – justerat Bilaga 1 – Deltagare vid distriktets årsmöte     Vi vill med detta önska dig en trevlig midsommar!
Läs mer

HSO Stockholms stad uppmanar till manifestation den 27 juni

HSO Stockholms stad uppmanar alla som är emot avgiftsbeläggningen av parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga att komma till Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1, den 27 juni runt kl 15:30 och protestera mot förslaget. Kl 16:00 kommer Stockholm stads kommunfullmäktige att besluta om att införa avgifter för parkeringsplatser för rörelsehindrade. Ärendet är uppe för andra gången.→
Läs mer

Tryckfelsnisse smög sig in i Alliansens förslag till budget för landstinget 2017 … när det gäller färdtjänstresenärerna

Vi har fått reda på att det var en felskrivning i Alliansens budgetförslag kring färdtjänsten. Pensionärer, studenter och ungdomar åker till samma maxtaxa som 30 dagarskortet för samma kategori i den ”vanliga kollektivtrafiken” 550 sek. Här kan du läsa det rätta budgetförslaget Vill du veta mer kan du kontakta distriktets ombudsman Jaan Kaur på 08-120→
Läs mer

Remiss av utredning ”Framtida inriktning för Färdtjänsten” TN 2014-0463

Distriktet har nu fått remissen av utredningen ”Framtida inriktning för färdtjänsten”. Remissdokumentet, återfinns här i pdf-format. Remissdokumentet finns även i docx-format på kansliet, kontakta oss så ser vi till att du får den: Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, 08-686 1451. Syntolkat material finns att beställa hos Mikael. Du är välkommen→
Läs mer

Remiss av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län

Stockholms läns landstings regionala trafikförsörjningsprogram är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Syftet med programmet är att fastställa långsiktiga mål för den regionala kollektivtrafiken, som ska ligga till grund för den kollektivtrafik som ska upphandlas. Distriktet har nu fått remissen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Remissdokumenten, återfinns här i pdf-format. Remissdokumenten finns även i docx-format på→
Läs mer

Tidigare nyheter