Huvudmål

Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att påverka samhället i en riktning som skapar möjligheter till full delaktighet och gemenskap för ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Vi vill förebygga de situationer där personer med nedsatt rörelseförmåga kan komma att känna sig funktionshindrade och istället lyfta fram personer med nedsatt rörelseförmågas unika erfarenheter och möjligheter. Vi ska vara aktiva i debatter i frågor som rör ungdomar med nedsatt rörelseförmåga och vi ska jobba för att funktionsnedsättning ska ses som en naturlig del av mångfalden.

»Läs mer om våra åsikter

Verksamhet

Unga Rörelsehindrade är en demokratisk, ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Verksamheten måste genomsyras av ett kontinuerligt mångfaldstänkande och således sträva efter att vara inkluderande för alla de som motsvarar målgruppen.

Organisation

Förbundet bedriver sin verksamhet genom följande organ:

Förbundsmöte
Förbundsstyrelse (FS)
Region

Utöver detta kan arbets- och aktionsgrupper bildas av förbundsstyrelsen eller en region i ett speciellt ämne eller för specifika frågor under en viss tid.

Print Friendly

Text: DHR