Val av ombud till förbundsmötet 2017

Den 20 – 22 oktober 2017 är det dags för DHRs förbundsmöte.
Förbundsmötet är sammansatt av 50 valda ombud samt förbundets ordförande eller dennes ersättare. Efter beslut av förbundsmötet 2013, väljs ombud genom direktval av medlemmarna. Antalet ombud för respektive valkrets fördelas proportionellt av Kommittén för direktval med utgångspunkt i det totala antalet medlemmar i riksförening samt avdelningarna inom 9 geografiska valkretsar per den 31 oktober 2016. Varje DHR distrikt/region/riksförening garanteras dock minst ett ombud. Information om fördelning av ombud till förbundsmötet 2017 finns att läsa längre ner på sidan.

Nominering av ombud
Under perioden 15 november 2016 till 15 januari 2017 kan såväl enskilda medlemmar som avdelningar och distrikt/regioner samt riksförening nominera kandidater till ombud till förbundsmötet. Den som nomineras måste vara DHR-medlem och ha godkänt nomineringen. Observera att det är den nominerades bostadsort som styr vilken valkrets den nominerade tillhör.

Val
Själva valet av ombud till förbundsmötet förrättas mellan 15 mars och 18 april. Ombuden till förbundsmötet ska väljas direkt av DHRs medlemmar. En valsedel med information om de nominerade kommer hem med posten under februari månad till samtliga medlemmar samt per e-post till dem vars e-postadress vi har i vårt register. Sedan röstar medlemmen på internet via den länk som finns i e-postmeddelandet eller genom att logga in med hjälp av de uppgifter som finns på valsedeln Det går även att sända in sin ifyllda valsedel till förbundskansliet i ett slutet returkuvert. En DHR-avdelning som så önskar kan också ordna ett medlemsmöte där val-förrättningen sker. Innan den 15 februari måste avdelningar som vill genomföra ombudsvalet på ett medlemsmöte meddela Kommittén för direktval detta. Om val genomförs vid medlemsmöte måste den personliga valsedeln som medlemmen fått per post användas. Andra typer av valsedlar kommer att ogiltigförklaras. Senast den 24 april måste röster som avgivits på ett medlemsmöte vara Kommittén för direktval tillhanda. Valresultatet meddelas av Kommittén för direktval senast den 15 maj 2017.

Klicka på länken för att komma till Viktiga datum inför förbundsmötet 2017

Fastställande av fördelningen av ombud till förbundsmötet 2017

Kommittén för direktval har på sitt möte den 9 november 2016 fastställt fördelningen av ombud till förbundsmötet 2017 enligt följande lista:

Valkrets 1 Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län och Dalarnas län: 6 ombud

Valkrets 2 Västernorrlands län, Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län: 5 ombud

Valkrets 3 Stockholms län: 5 ombud

Valkrets 4 Värmlands län, Örebro län och Södermanlands län: 5 ombud

Valkrets 5 Västra Götalands län väst (gamla Göteborgs och Bohus län):
5 ombud

Valkrets 6 Västra Götalands län öst (gamla Skaraborgs län och Älvsborgs län): 5 ombud

Valkrets 7 Östergötlands län, Kalmar län och Gotlands län: 5 ombud

Valkrets 8 Jönköpings län, Hallands län, Kronobergs län och Blekinge län:
6 ombud

Valkrets 9 Skåne län: 6 ombud

Valkrets 10 Föreningen För Kortvuxna, FKV: 2 ombud

Print Friendly

Text: janna