• Ett gult rapsfält med en liten dunge av träd i mitten

Kandidater sökes av valberedningen

Nu är det dags för medlemmar och avdelningar att nominera personer till Västra Götalands styrelse och övriga förtroendeposter. Sista nomineringsdag är den 15 februari.
Läs mer

Seminarium om rättigheter 2 nov i Skara och 16 nov i Göteborg

Passa på att uppdatera dig om LSS och SOL. Välj vilken plats du vill anmäla dig till. Det är samma program på båda. 2 nov på Jula hotell i Skara kl 12.00- 16.30. Vi startar med lunch kl. 12 16 nov på Dalheimers hus i Göteborg kl. 12.00-16 30. Vi startar med lunch kl. 12→
Läs mer

SOMMAR

Kansliet för DHR Region Västra Götaland har semesterstängt 17 juli – 27 augusti. Vid brådskande ärenden, kontakta styrelsen. Kursanmälningar tas emot via mail: [email protected]    
Läs mer

Avdelningskatalogen 2017-2018

Avdelningskatalogen, den s. k “körsbärsboken” för 2017-2018 är nu klar. Den finns att beställa i pappersform eller som pdf-fil. Maila din beställning till [email protected]
Läs mer

Styrelsen för DHR Region Västra Götaland

På årsmötet 22 april på Dalheimers hus i Göteborg beslutades att styrelsen för DHR Region Västra Götaland består av 5 ordinarie ledamöter. Ordförande: Jan -Erik Herranen, Vice ordförande: Mohammed Jaber, Vice sekreterare: Marita Johansson, Kassör: Birgitta Norrman Nilsson, Ledamot: Ing-Marie Andersson      
Läs mer

Leva & Fungera-mässan 4-6 april

DHR Region Västra Götaland medverkar på Leva & Fungera-mässan som utställare. Tillsammans med Förbundet har DHR Region Västra Götaland en monter på mässan. Det är viktigt att synas! Besök oss i monter BO1:43
Läs mer

Årsmötet 22 april 2017

Årsmötet 2017 för DHR Region Västra Götaland äger rum lördagen 22 april på Dalheimers Hus i Göteborg mellan kl. 09.30-16.00 OBS! Motioner och förslag till DHR Region Västra Götalands årsmöte ska vara kansliet tillhanda senast 31 januari. Nytt för i år är att styrelsen har beslutat att debitera ombudens assistanssamordnare, för de ombud som har→
Läs mer

Tidigare nyheter