Juridisk rådgivning på nytt nummer

DHR:s populära juridiska rådgivare Erik Ward finns nu på nytt telefonnummer. Varje onsdag mellan klockan 13.00 och 17.00 kan medlemmar i DHR ringa till Erik för att få tips och råd om socialförsäkringsärenden.  

Det nya numret till Erik Ward är 0708 285 486. Du behöver uppge ditt medlemsnummer till Erik för att få rådgivning. Om du inte har det kan du kontakta [email protected]

Låt inte rädslan vinna

Allas lika värde och allas rätt att vara sig själva – det är hörnstenar i ett mänskligt samhälle. Därför vill DHR skicka sitt stöd och sin solidaritet till offren för terrordådet i Oslo, till anhöriga och övriga, ja till alla i Norge. Låt inte rädslan vinna.

Arbetssökande?

Vill du svara på ett par frågor åt oss? Vår enkät vänder sig till dig som har nedsatt rörelseförmåga, är medlem i och söker arbete eller har sökt de senaste fem åren.

Sprid gärna enkäten! Resultatet kommer att användas av DHR i vårt opinionsarbete för att stärka dig som individ i arbetsmarknadssammanhang.

Dina svar behandlas anonymt. Du avgör själv hur mycket av dina personliga erfarenheter du vill dela med dig av i enkäten. Värt att känna till är att enkäten avslutas om du svarar nej på frågan om medlemskap i DHR. Detta på grund av GDPR. Enkäten är tillgänglig till den 22 juli men svara gärna idag!

Till enkäten

HBTQI-person med fysisk funktionsnedsättning – se hit!

Vi söker dig som identifierar sig som HBTQI-person och har en fysisk funktionsnedsättning.
Hur pratar vi om psykisk hälsa?
Känner du dig sedd och inkluderad i olika sammanhang?
Vi vill ta del av dina erfarenheter och tankar kring psykisk hälsa.
Projektledare är Krister Gullberg och Ubah Robleh.
Är du intresserad och vill delta i projektet
är du välkommen att kontakta oss.
hbtqi@bosse-kunskapscenter.se
08-544 88 660

Under 2022 driver BOSSE – Råd, Stöd och Kunskapscenter ett nationellt projekt som finansieras av DHR Bidragsstiftelse.  

Projektet ska genomföra en förstudie med syfte att undersöka psykisk ohälsa bland HBTQI personer med fysisk funktionsnedsättning. 

Genom individuella kontakter och gruppsamtal med målgruppen vill vi tillsammans med deltagarna beskriva deras erfarenheter och prioriterade behov. 

Samtalen kan ske fysiskt eller digitalt. 

Läs mer om projektet och BOSSEs verksamhet på vår hemsida www.bosse-kunskapscenter.se.

Vill och kan du stödja andra?

Sekundantprojektet är ett Arvsfondsprojekt som lanserades av DHR och RTP i mitten av maj 2022. Just nu söker vi Sekundanter, personer med egen funktionsnedsättning och erfarenheter av kontakter med myndigheter. Som Sekundant arbetar du ideellt och träffar 3 personer per år. Projektet bekostar din utbildning och du får handledning. Dina kostnader kring träffarna täcks av projektet.

Syftet med Sekundantprojektet är att stärka individens röst och position i möte med myndigheter genom att du, en så kallad Sekundant, deltar som stöd och bollplank till den som söker en insats av samhället.

Läs gärna mer på www.sekundant.se. På hemsidan kan du också lämna in din ansökan. Sista ansökningsdag är 30 juni.

Har du frågor och funderingar är du välkommen höra av dig till

Amad Lindblom                 08-685 80 41
Rickard Friberg                  08-685 80 43

Eller mejla: [email protected]

Varmt välkommen med din ansökan. 

Vill du vara med?

I höst lanserar projektet Min sexualitet – Min rätt en kampanj för att visa lust och bryta avsexualiseringen av oss med egen erfarenhet av funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Kampanjen vill genom berättelser, professionella bilder och filmer visa hur personer med egen erfarenhet kan uppleva sin sexualitet.

Vill du medverka?

Du får själv vara med och bestämma vad och hur du vill dela dina erfarenheter. Kanske kan du berätta ditt hetaste minne? Ditt mest spännande äventyr? Din dråpligaste historia eller fråga du fått?

För att medverka, mejla oss på [email protected] senast 30 juni.

Självklart går det bra att vara anonym.

Om jag blir av med ett ben vill jag ha dödshjälp!

Vi har börjat rota runt i den väldigt komplexa frågan om assisterat självmord/dödshjälp för att belysa den ur flera olika perspektiv. Varför rör det upp så många motstridiga känslor? Varför blossar debatten upp igen och igen?

Vår första samtalsgäst är Lise Lidbeck, förbundsordförande för Neuro, som engagerat sig stark i frågan. Så pass att förbundet polisanmält Staffan Bergström, läkare och ordförande i Rätten till en värdig död. Detta i samband med att dödshjälpsfrågan blev aktuell igen i januari när före detta buddistmunken Björn Natthiko Lindeblad i sociala medier publicerade ett avskedsbrev i samband med sitt självmord i januari i år.

– Det finns en bild hos många om att det i sig är en dödsdom att ha eller få en funktionsnedsättning. Och det är en svår fråga för både vården, politiken och oss medborgare, säger Lise Lidbeck, och resonerar kring rädslan för det som inte är det ”normala”.

En så stor andel svenskar ställer sig bakom dödshjälp. Men vad står det för egentligen? Är det inte egentligen ett kvitto på människors stora oro för att samhället inte kan stötta om något inträffar?

Prata funkis med barn!

Vill du minska diskrimineringen mot personer med funktionsnedsättning och bidra till att barn i Sverige tänker på handlingskraft och styrka när de tänker på funktionsnedsättning? Kan du tänka dig att berätta och svara på barns frågor om din funktionsnedsättning?

Anmäl ditt intresse! Se nedan.

MyRight är den svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd. Vi planerar ett 3-årigt projekt med start hösten 2022 som ska öka medvetenheten om hur situationen är för barn med funktionsnedsättningar som lever i fattigdom i låginkomstländer. Målgruppen är barn 5-7 år i Sverige, med och utan egna funktionsnedsättningar.

Med hjälp av illustrerade barnböcker ska vi skapa nyfikenhet och öka medvetenheten om olika förutsättningar, tillgänglighet och inte minst visa på kraften och möjligheterna hos barn med funktionsnedsättning.

I samband med högläsningar på bibliotek, förskolor och skolor ska samtal kring funktionsnedsättning, fattigdom och mänskliga rättigheter föras. Vi hoppas att din organisation är intresserade av delta i projektet. Du kan anmäla intresse som organisation eller som person.

Varmt välkommen med din intresseanmälan till:

[email protected]

Vid intresseanmälan förbinder du dig inte att delta. Du kommer få mer information innan du bestämmer om du vill delta.

DHR:s valstrategi

I september går Sverige till val. Inför det har DHR tagit en valstrategi som bygger på tre frågor på tre nivåer. På lokal och regional nivå är frågorna vardagsnära och arbetas redan med. De har dessutom koppling till målen i Agenda 2030.   

Vi har tagit fram ett ”valkit” innehållande bland annat underlag till insändare/debattartiklar, en folder med argument inför samtal med ansvariga och andra intresserade samt lite ”give aways”. Du kan ladda ner och beställa materialet här.

Avdelningsfråga

Ändra tidsbegränsade beslut gällande hemtjänst och personlig assistans till tillsvidarebeslut.  

Koppling till Agenda 2030: Mål 1 (Ingen fattigdom), mål 10 (Främja social och politisk inkludering), mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen) 

Argumentation

Att införa tillsvidarebeslut är ett steg i att nå målen i Agenda 2030 om sociala trygghetssystem, säkerställa lika rättigheter och verkställa icke-diskriminerande lagstiftning. Det är avgörande för att ingen ska lämnas utanför. 

Genomförande  

Avdelningarnas roll under valåret är att de kontaktar lokala politiker och tjänstemän med syfte att få igång en dialog gällande den lokala valfrågan.

Distrikt/regionfråga
Ta bort avgifter för hjälpmedel eller/och avgifter för utprovning av hjälpmedel. 
Inför inte avgifter för hjälpmedel eller/och avgifter för utprovning av hjälpmedel 

Koppling till Agenda 2030: Mål 1 (Ingen fattigdom) och mål 10 (Främja social och politisk inkludering) 

Argumentation 

Avgifter på hjälpmedel går emot målen i Agenda 2030 om sociala trygghetssystem, att säkerställa lika rättigheter och icke-diskriminerande lagstiftning. Det är avgörande för att ingen ska lämnas utanför. 

Genomförande 

Distriktens/regionernas roll under valåret är att de kontaktar regionala politiker och tjänstemän med syfte att få igång en dialog gällande den utvalda valfrågan.

Tillgänglighet – inventering av valstugor  

Skapar möjlighet att diskutera demokrati och att ingen ska lämnas utanför. Är den demokratiska processen verkligen demokratisk och inkluderar alla om det inte går att ta sig in i en valstuga? 

Genomförande  

Checklista med olika mått tillsammans med tumstock tas fram. Måtten behöver följas för att en person med rullstol eller rullator ska kunna ta sig in i en valstuga. I samband med mätning kan ett samtal om demokrati och tillgänglighet föras. 

När checklistan är ifylld lämnas den över till funktionär i valstugan. Uppfyller valstugan de mått vi tagit fram, kan ett samtal handla om den konkreta valfrågan.   

DHR wants to express its solidarity with the Ukrainian people

DHR sees with dismay how the people of Ukraine are exposed to Russia’s aggressions. We also know that in the worst crises and the most difficult situations, people with disabilities are particularly vulnerable. DHR therefore wishes to express its solidarity with the Ukrainian people, especially to the people of Ukraine with various types of disabilities and their relatives.