2021-01-18 NYHETER

DHR kommenterar debatten om missbruk av assistans

DHR är emot allt missbruk av välfärdssystemet. Vi menar att alla assistansföretag ska ha tillstånd för att bedriva verksamhet och att dessa tillstånd och krav löpande ska följas upp och utvärderas. Alla typer av felutnyttjande av systemet skadar assistansen och snedvrider frågan om assistans. Assistansen är helt avgörande för att tusentals individer ska kunna leva ett liv på lika villkor som andra.

LÄS MER
2020-12-01 NYHETER

Schemalägg din oro

Men alltså, hur ska vi stå ut nu när den andra vågen väller in? Hur många gånger orkar vi ladda om? Eller borde vi komma till insikt om att den här begränsningen i våra liv är vår nya framtid? Nytt fräscht poddavsnitt ute nu, det sista i serien Coronakarusellen. Vi slutar inte, men laddar om.

LÄS MER
2020-11-24 NYHETER

Våra rättigheter - ett särintresse?

Tycker du att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ska bli lag i Sverige, på samma sätt som Barnkonventionen? Svara gärna på DHR:s enkät, som bara innehåller EN enda fråga - det fixar du!

LÄS MER
Se alla inlägg

Vi gör /Rättighetspolitik

 

Alla människor
har lika värde

DHR arbetar för principen om alla människors lika värde
Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att skapa opinion och påverka det politiska besluten som rör människor med nedsatta rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.

Funktionshinderpolitik genomsyrar hela samhället.
Funktionshinderpolitik är inget särintresse utan totalt avgörande för genomslag inom alla annan samhällspolitik. Ansvaret för alla människors delaktighet ska hanteras där det hör hemma, alltså inom varje politikområde. Men för att förutsättningarna för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet är reella möjligheter för alla medborgare att likvärdiga utöva sina rättigheter och skyldigheter behövs mycket arbete.

På senaste förbundsmötet (DHR:s motsvarighet till kongress) togs ett verksamhetsprogram som visar inriktning hela förbundet ska ha under tiden 2020-2023.

Verksamhetsprogram för 2020-2023 kan du läsa här

Våra rättighetspolitiska prioriteringar är
Personlig assistans och övriga LSS-insatser, samt liknande insatser inom Socialtjänstlagen (SOL) Universell utformning (tillgänglighet och användbarhet) Jämlik och jämställd hälsa.

Remissarbete
Att svara på remisser är en viktigt del .i vårat rättighetspolitiska arbete. På DHR:s förbundskansli arbetar fyra ombudsmän som tillsammans med ledamöter i förbundsstyrelsen arbetar fram våra remissvar.
Du kan läsa våra senaste remissvar här

Hundra år!

Nästa förbundsmöte är år 2023. I samband med det kommer vi att fira att det var 100 år sedan DHR bildades. Läs mer om DHR:s historia

Vi vill!

Alla människor har lika värde! Och det oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Inget samhälle, ingen grupp eller enskild person har rätt att kränka människovärdet hos en individ eller grupp. Ett samhälle kan aldrig delas upp i fullvärdiga och inte fullvärdiga medborgare, där en del utsätts för diskriminering som leder till utanförskap. Det är utgångspunkten för allt vi gör.

Läs mer

Stöd oss!

Stöd DHRs arbete med att nå målet med ett tillgängligt och välkomnande samhälle för alla. Du kan göra det på olika sätt, klicka på knappen för att få veta mer om hur du kan stödja oss :

Läs mer

DHR på Twitter

Nyheter från Funktionshinderpolitik

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev