2020-03-30 NYHETER

Sveriges kommuner och regioner är skyldiga att följa konventionen

På måndagen den 30 mars skickade DHR en skrivelse till socialminister Lena Hallengren med anledning av en hemställan som SKR gjorde i förra veckan angående önskade regeländringar i samband med coronaviruset. DHR menar att de föreslagna åtgärderna innebär allvarliga och oroväckande försämringar.

LÄS MER
2020-03-27 NYHETER

Förbundsstyrelsens uttalande med anledning av coronaviruset

Med anledning av skarpare uppmaningar från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter, i arbetet med att förhindra spridningen av viruset Covid-19, vill Förbundsstyrelsen skärpa våra råd till avdelningar och distrikt enligt nedan:Förbundsstyrelsen uppmanar avdelningar och distrikt att skjuta upp årsmöten och andra aktiviteter som innebär fysiska möten. Regeringen har idag förbjudit sammankomster med fler än 50 personer.

LÄS MER
2020-03-17 NYHETER

Distansarbetare på förbundskansliet

Många av de anställda på förbundskansliet i Farsta distansarbetar för närvarande hemifrån. Vi finns tillgängliga som vanligt på telefon och mejl, men vi kan inte ta emot besökare utifrån på kansliet i Farsta.Under hur lång tid är svårt att svara på. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rapportering och hoppas att nuvarande situation inte blir alltför långvarig.

LÄS MER
Se alla inlägg

Vi gör /Rättighetspolitik

 

Alla människor
har lika värde

DHR arbetar för principen om alla människors lika värde
Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att skapa opinion och påverka det politiska besluten som rör människor med nedsatta rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.

Funktionshinderpolitik genomsyrar hela samhället.
Funktionshinderpolitik är inget särintresse utan totalt avgörande för genomslag inom alla annan samhällspolitik. Ansvaret för alla människors delaktighet ska hanteras där det hör hemma, alltså inom varje politikområde. Men för att förutsättningarna för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet är reella möjligheter för alla medborgare att likvärdiga utöva sina rättigheter och skyldigheter behövs mycket arbete.

På senaste förbundsmötet (DHR:s motsvarighet till kongress) togs ett verksamhetsprogram som visar inriktning hela förbundet ska ha under tiden 2017-2020.
Verksamhetsprogram 2017-2020 kan du läsa här

Våra rättighetspolitiska prioriteringar är
Personlig assistans och övriga LSS-insatser, samt liknande insatser inom Socialtjänstlagen (SOL) Universell utformning (tillgänglighet och användbarhet) Jämlik och jämställd hälsa.

Remissarbete
Att svara på remisser är en viktigt del .i vårat rättighetspolitiska arbete. På DHR:s förbundskansli arbetar fyra ombudsmän som tillsammans med ledamöter i förbundsstyrelsen arbetar fram våra remissvar.
Du kan läsa våra senaste remissvar här

Nätverk
Tre nätverk arbetar utifrån de prioriterade rättighetspolitiska områdena under perioden mellan våra förbundsmöten. Nästa förbundsmöte är år 2020. Är du intresserade av att vara med i något nätverk, mejla [email protected]

Vi vill!

Alla människor har lika värde! Och det oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Inget samhälle, ingen grupp eller enskild person har rätt att kränka människovärdet hos en individ eller grupp. Ett samhälle kan aldrig delas upp i fullvärdiga och inte fullvärdiga medborgare, där en del utsätts för diskriminering som leder till utanförskap. Det är utgångspunkten för allt vi gör.

Läs mer

16 april 2020

Förbundsstyrelsen möts

LÄS MER
10 juni 2020

Förbundsstyrelsen möts

LÄS MER
8 september 2020

Förbundsstyrelsen möts

LÄS MER
Se hela kalendariet

Stöd oss!

Stöd DHRs arbete med att nå målet med ett tillgängligt och välkomnande samhälle för alla. Du kan göra det på olika sätt, klicka på knappen för att få veta mer om hur du kan stödja oss :

Läs mer

DHR på Twitter

Nyheter från Funktionshinderpolitik

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev