2021-02-25 NYHETER

Driftstopp 4-7 mars!

Mellan torsdag 4 mars och söndag 7 mars kommer ett planerat driftstopp på medlemsservice och medlemsregistret ske. Det gäller även Robin. Det betyder att både Robin och medlemsregistret är låst för användning under denna tid.

LÄS MER
2021-02-18 NYHETER

Kroppens effekt på livet är en myt

I podden Hur tänkte ni nu? konstaterar vi denna gång att kroppens effekt på livet är en myt. Annika Ödling, kurator och Lyckselebo är skitnöjd att hon överlevde. Och för Karro finns det inget hon vare sig kan sörja eller sakna. Medan Janna aldrig har behövt reflektera över frågan om varför hon kan gå.

LÄS MER
2021-02-15 NYHETER

Det värmer!

Tack ni sparare i Humanfonden för att ni tänker på DHR! Med er hjälp har vi fått 227 546 kr som vi kan göra bra verksamhet för.

LÄS MER
Se alla inlägg

Vi gör /Rättighetspolitik

 

Alla människor
har lika värde

DHR arbetar för principen om alla människors lika värde
Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom att skapa opinion och påverka det politiska besluten som rör människor med nedsatta rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.

Funktionshinderpolitik genomsyrar hela samhället.
Funktionshinderpolitik är inget särintresse utan totalt avgörande för genomslag inom alla annan samhällspolitik. Ansvaret för alla människors delaktighet ska hanteras där det hör hemma, alltså inom varje politikområde. Men för att förutsättningarna för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet är reella möjligheter för alla medborgare att likvärdiga utöva sina rättigheter och skyldigheter behövs mycket arbete.

På senaste förbundsmötet (DHR:s motsvarighet till kongress) togs ett verksamhetsprogram som visar inriktning hela förbundet ska ha under tiden 2020-2023.

Verksamhetsprogram för 2020-2023 kan du läsa här

Våra rättighetspolitiska prioriteringar är
Personlig assistans och övriga LSS-insatser, samt liknande insatser inom Socialtjänstlagen (SOL) Universell utformning (tillgänglighet och användbarhet) Jämlik och jämställd hälsa.

Remissarbete
Att svara på remisser är en viktigt del .i vårat rättighetspolitiska arbete. På DHR:s förbundskansli arbetar fyra ombudsmän som tillsammans med ledamöter i förbundsstyrelsen arbetar fram våra remissvar.
Du kan läsa våra senaste remissvar här

Hundra år!

Nästa förbundsmöte är år 2023. I samband med det kommer vi att fira att det var 100 år sedan DHR bildades. Läs mer om DHR:s historia

Vi vill!

Alla människor har lika värde! Och det oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Inget samhälle, ingen grupp eller enskild person har rätt att kränka människovärdet hos en individ eller grupp. Ett samhälle kan aldrig delas upp i fullvärdiga och inte fullvärdiga medborgare, där en del utsätts för diskriminering som leder till utanförskap. Det är utgångspunkten för allt vi gör.

Läs mer

Stöd oss!

Stöd DHRs arbete med att nå målet med ett tillgängligt och välkomnande samhälle för alla. Du kan göra det på olika sätt, klicka på knappen för att få veta mer om hur du kan stödja oss :

Läs mer

DHR på Twitter

Nyheter från Funktionshinderpolitik

 • Ny minister axlar flera funktionshinderpolitiska frågor

  Stefan Löfvens regeringsombildning samlar centrala funktionshinderpolitiska frågor hos en ny minister. Läs mer → Texten Ny minister axlar flera funktionshinderpolitiska frågor […]

 • Löften om snabbare bilstöd

  Bedömningen om behov av fordonsanpassning ska bli snabbare och bättre. Regeringen ger Trafikverket och Försäkringskassan nya uppdrag. Läs mer → Texten Löften om snabbare […]

 • Svenskt MR-institut allt närmare

  Efter många år av utredande och lägger regeringen ett förslag om att skapa ett oberoende institut för övervakning av mänskliga rättigheter i Sverige. Läs mer […]

 • Inget bostadsanpassningsbidrag till garage för elrullstolen

  Det går inte att få bostadsanpassningsbidrag till ett rullstolsgarage. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en färsk dom. Läs mer → Texten Inget […]

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev