Mer funktionshinderpolitik behövs i budgeten

Vårbudgeten som presenterades av finansminister Magdalena Andersson innehåller få nyheter som rör personer med en funktionsnedsättning. DHR hade önskat fler förslag inom jämlik hälsa och personlig assistans.


Läs mer

Debattartikel i Dagens Samhälle: Fokus måste ligga på livshjälp

Inför morgondagens seminarium "Rätt att leva? Eller bara rätt att dö?" skriver förbundsordförande Rasmus Isaksson tillsammans med Thomas Lindén ordförande i etik.- och ansvarsrådet på Sveriges Läkarförbund och Lars Hagström ordförande i Förbundet FÖR.


Läs mer

Turist-Sverige ska vara till för alla

Utgångspunkten i förslaget om en nationell strategi för ökad turism är bra men det måste till ett tydligare ställningstagande och skrivningar om att turismen ska vara till för alla.


Läs mer

Nya lag gällande personlig assistans

Riksdagen beslutade nyligen om ett par förändringar när det gäller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förkortat LSS som gäller från den 1 april.


Läs mer

Föreningen för kortväxta: Samhällets syn måste förändras

I fredagens Morgonstudio i SVT debatterade ordförande Monika Dahlqvist från Föreningen för kortväxta (FKV) samhällets syn på kortväxta och att företag hyr ut så kallade ”partydvärgar”. 


Läs mer

Funktionshinderrörelsen ska vara ett tryggt forum

"Det saknas strategier för hur funktionshinderrörelsen ska arbeta för att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning ska elimineras. Flera ambitiösa projekt har gjorts, absolut. Men projektens målgrupper är alltid majoritetssamhället, som profession, polis, omsorgs- och habiliteringspersonal, kvinnojourer och så vidare. Inget av projekten har implementerats in i några verksamheter."


Läs mer

Tillsätt en ny LSS-utredning

Oavsett vad utredaren Gunilla Malmborg säger om de läckta utkasten så står direktiven för den statliga LSS-utredningen fast. Det enda rimliga nu är att regeringen börjar om från början, tillsätter en ny utredning och utför den tillsammans med oss berörda, skriver Rasmus Isaksson i en debattartikel i Dagens Samhälle .


Läs mer
Tidigare nyheter

Kalendarium

DHR på Hjultorget

Datum: 2018-05-23

DHR på Hjultorget

Datum: 2018-05-24

Förbundsstyrelsen möts

Datum: 2018-06-04

Förbundsstyrelsen möts

Datum: 2018-06-05

DHR i Almedalen

Datum: 2018-07-02

NYTT FRÅN FUNKTIONSHINDERPOLITIK

 • Allt fler får assistans hos kommunen 2018-04-17
  De senaste åren åtstramningar av den statliga assistansersättningen märks nu hos kommunerna där allt fler beviljas personlig assistans. Stör… Läs mer ›
 • Så ska valet blir tillgängligt 2018-04-17
  Med en checklista från Myndigheten för delaktighet ska alla kommuner kunna garantera tillgängliga vallokaler. Läs mer →… Läs mer ›
 • Försäkringskassan förlorar mål om sondmatning 2018-04-13
  Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov för personlig assistans. Det slår Högsta förvaltni… Läs mer ›
 • Vanligt att ha mamma som assistent 2018-04-11
  Nästan alla assistansberättigade barn har någon förälder som personlig assistent. Men även bland äldre är det vanligt att nära anhöriga jobb… Läs mer ›

DHR TWITTER