Arbete

Alla kan arbeta!
Om rätt förutsättningar ges.

Många står utanför arbetsmarknaden och det helt i onödan. Personer med funktionsnedsättning är en outnyttjad resurs på arbetsmarknaden, och har varit så i decennier. Orsakerna till det är många, men vi är övertygade om att personer med funktionsnedsättning faktiskt glöms bort ibland.  En människas möjlighet att få och behålla ett arbete styrs av arbetsplatsens utformning, arbetsgivarens förhållningssätt och rätten till förutsättningar på ett personligt plan, som personlig assistans, bilstöd och färdtjänst.

Det mångåriga pratet om mångfald måste resultera i synbara resultat i arbetslöshetssiffrorna. För att nå dit behövs det bland annat mätbara mål när det gäller personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Därför vill DHR att regeringen på ett tydligt sätt ska:

Arbetshjälpmedel också för arbetssökande

Alla anställda har rätt att få den anpassning och de arbetshjälpmedel som krävs för att utföra sina arbeten på lika villkor. DHR menar att arbetshjälpmedel måste kunna provas ut redan före anställningen. Så är det inte idag och därför kan behovet av hjälpmedel i praktiken fördröja en anställning.
Brist på arbetshjälpmedel får inte heller sätta en anställd med funktionsnedsättning i sämre situation än en annan anställd. Tar det för lång tid att prova ut arbetshjälpmedel kan det förhindra en ung person att ta ett kort sommarjobb hen erbjudits, eller försvåra för en anställd att byta arbetsuppgifter på kort varsel. DHR anser också att anställda ska kunna beviljas nya arbetshjälpmedel i syfte att förbättra sin arbetssituation och för att kunna hänga med i den tekniska utvecklingen.

Likvärdiga möjligheter till studier

Ibland tar studier längre tid om man har en funktionsnedsättning. Utbildning ökar många gånger möjligheterna att få arbete – men det kostar mycket att studera länge. DHR anser att studenter med funktionsnedsättning ska kunna behålla sin aktivitetsersättning under studietiden. Det skulle göra förutsättningarna för utbildning mer likvärdiga för studenter med och utan funktionsnedsättning.

Lönebidrag – medel för arbete

Lönebidrag kompenserar nedsatt arbetsförmåga kopplad till en specifik arbetsplats och arbetsuppgift. DHR anser att lönebidrag är ett medel som kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden, men att lönebidrag aldrig kan vara ett mål i sig för någon part. DHR anser att också att lönebidragstaket måste höjas. Alla måste kunna leva på sin lön.

En funktionsnedsättning ska inte per automatik leda till fattigdom

Men det gör det! Om du – kanske på grund av olycka eller sjukdom – får en funktionsnedsättning är det garanterat att du samtidigt gör en klassresa nedåt, både socialt  och ekonomiskt. Att ha mindre i plånboken än andra skapar i sig ett utanförskap. DHR arbetar för att människor som inte kan förvärvsarbeta ska ha en ekonomi att leva av. Därför ingår socialförsäkringar i arbetsmarknadsfrågan.

Läs mer

Remiss – Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna
Remiss – Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Kontakt och mer information

Ombudsman: Eugenia Rudenberg, tel 08-685 80 36
Förbundsstyrelseledamot: Sylwia Gozdek  tel 073 567 00 97

Bli medlem och stöd vårt arbete

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev