Bristande tillgänglighet är nu en form av diskriminering

Idag klubbade riksdagen igenom lagförslaget som klassar bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Det är ett lagförslag som bara behöver följas av ett fåtal. För oss rimmar det väldigt illa med regeringens tanke om att lagen skulle stärka de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

DHR har under lång tid och i många olika former arbetat för att få fram en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Den lag vi har nu, där företag med färre än tio anställda inte behöver följa lagen, gäller till exempel bara åtta procent av företagen inom handel, tio procent av företagen inom transport och bara en enda procent av verksamheter inom kulturen. I regeringens förslag skulle inte heller företag inom hälso- och sjukvården med färre än tio anställda omfattas av lagen, men detta blev det enda i lagförslaget som inte gick igenom.

Lagen innebär rent praktiskt att en privatperson har rätt att vidta rättsliga åtgärder mot till exempel ett varuhus som inte gör sina lokaler tillgängliga – men bara om det jobbar fler än tio personer där. Det är på så vis som den här typen av diskriminering skiljer sig från annan. Det skulle aldrig vara acceptabelt att stänga ute någon annan på samma premisser.

– Det här är inte vad vi väntat på, säger Rasmus Isaksson, DHRs förbundsordförande. Nu måste skyddet mot diskriminering stärkas så att intentionen med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs och undantagen plockas bort!

DHR kommer fortsätta att arbeta för att den nya lagen ska harmonisera med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Läs sammanfattningen av beslutet på riksdagens webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev