10 frågor till EU-kandidaterna

Om bara 20 dagar är det EU-val! Och den här gången ska vi rösta, eller hur?

Tillsammans med ILI (Independent Living Institute) och STIL har DHR skickat 10 frågor till de fem första namnen på partiernas listor och till kandidater med egen erfarenhet av normbrytande funktionalitet. Allteftersom svaren droppar in kommer vi förhoppningsvis bli lite klarare över vem vi kan rösta på!

  1. Vad ska du göra för att funktionshindrade EU-medborgare fullt ut ska kunna utnyttja sin rätt till fri rörlighet i olika medlemsstater? Vad ska du göra för att funktionshindrade EU-medborgare fullt ut ska kunna utnyttja sin rätt till tillgång till stödtjänster i olika medlemsstater?
  2. Hur ska du se till att människor med funktionshinder kan få sin rätt att leva självständigt och vara integrerade medlemmar i samhället?
  3. Hur ska du se till att personer med funktionsnedsättningar har kontinuerlig tillgång till vanliga tjänster istället för att bli tvungna att använda segregerade tjänster?
  4. Vad kommer du att göra för att strukturfonderna inte direkt eller indirekt ska investeras i system / tjänster som fortsätter att isolera och separera funktionshindrade från samhället och från att ta del av vanliga tjänster?
  5. Hur kommer du att stödja Centers for Independent Living (CIL) och funktionshindrade människors organisationer (DPO, det vill säga organisationer som drivs av funktionshindrade för funktionshindrade) för att försvara funktionshindrade människors rättigheter och bidra till att stärka en civil samhällsrörelse kring funktionshinder?Hur kan skydd av människor med funktionsnedsättning stärkas på europeisk nivå för att eliminera deras uteslutning och diskriminering?
  6. Skulle du stödja en stark europeisk funktionshinderstrategi 2020-2030 som styrs av FN: s CRPD principer?
  7. Vilken är din åsikt om användningen av strukturfonderna för att stödja personliga stödsystem i pilotprojekt som förvaltas av CIL och DPO?
  8. Hur ser du på EUs roll i förhållande till staternas förpliktelse att progressivt genomföra, och förbud mot att försämra, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter enligt funktionsrättskonventionen (UNCRPD) som EU ratificerat?
  9. Vilken är din åsikt om att ha en särskild kommitté om funktionshinder i nästa Europaparlament, med stöd av en särskild enhet för funktionshinder inom Kommissionens GD Justice and Consumers i nästa EU-kommission?
Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev