Alliansmanifest utan tillgänglighet

Bra att vi ses som resurs och att man nämner anställning i både stat, landsting, kommun och näringlivet. Bra med förslaget om AFs tydligare prioritering. Men – det behövs också andra åtgärder, inte mer bidrag! Lönebidragen har redan ökats utan att det givit någon skillnad i sysselsättningsgrad. 

Saknar KDs förslag från början av sommaren om återkommande prövning av arbetsförmågan. KD  hade en  hel del bra idéer, även FP har tidigare presenterat förslag där det fanns flera bra delar, för ett delvis nytt sätt att ta tillvara personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Synd att inte dessa tankar tydligare fått genomsyra det gemensamma programmet. 

Man skriver att man ska fortsätta stärka arbetet med att identifiera och undanröja de hinder som finns på arbetsmarknaden. Ett av de stora hindren, förutom inställningen, nämligen den fysiska tillgängligheten, nämns inte över huvud taget. Inte i texten om arbetsmarknad och inte i hela manifestet.
Hur är det möjligt?

Hur är det möjligt att inför detta val, tillgänglighetens år 2010 då perspektivet skulle ändrats och 
personer med funktionsnedsättning kunna leva delaktigt på jämlika villkor, de enkelt avhjäpta hindren vara undanröjda och allmänna kommunikationer fungera för alla, helt strunta i frågan om tillgänglighet och användbarhet som förutsättning för allas delaktighet?

Personer med funktionsnedsättning nämns i inledningen till avsnittet Ett Sverige för alla, bådar gott.
 Man skriver "Vi har inte råd att mista kompetens och förmågor på det sätt som sker i ett samhälle där människor inte får var med på samma villkor." och fortsätter "Diskriminering ska bekämpas och barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar för självständighet och självbestämmande." Sedan tar det slut. 

Inte med ett ord nämns den bristande tillgängligheten som utestänger och som diskriminerar. Inget om Cs och FPs löften om utökat diskrimineringsförbud i sina respektive valmanifest, inget om det löfte i samma riktning som minister Maria Larsson gav i Almedalen.

Innebär detta att en eventuell borgerlig regering inte heller kommande period kommer sätta ner foten när det gäller tillgänglighet och användbarhet? 

Innebär detta att man kommer fortsätta se mellan fingrarna när det gäller all den otillgängliga nybyggnationen, till stor del beroende på bristande tillsyn och avsaknad av politiskt ställningstagande? 

Innebär detta att man kommer fortsätta låta Sverige halka efter när det gäller Design för alla?

Utifrån den av Moderaterna intagna avvaktande ställningen i diskrimineringsfrågan hade jag inte förväntat mig att den skulle finnas med i det gemensamma manifestet. Att tillgänglighetsfrågan – utifrån den lagstiftning och de mål vi redan har – inte gör det är inte att betrakta annat än som ett stort svek.
För komplett genomgång av Alliansens valmanifest se SHT!
Maria Johansson
förbundsordförande

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev