Almedalen den 1 juli – tema arbetsmarknad

Idag lade vi vårt fokus på arbetsmarknadsfrågor. Det fanns många intressanta seminarier att gå på, och som vanligt ville vi klona oss själva så att vi skulle hinna med att besöka fler. Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på Almega, presenterade idag sin rapport “Vägar till en inkluderande arbetsmarknad, som lägger fram mycket intressant statistik.

Under ett seminarium som hölls av Social Venture Network diskuterade Li Jansson tillsammans med bland annat Lars Lööw, VD för Peritos och miljöpartiets Agneta Luttropp om vad som krävs av en ny regering för att sätta fler personer med nedsatt arbetsförmåga i arbete. Överens var de alla att något måste göras åt taket på lönebidraget, som knappt vuxit något allas under åren. Det är även dags att sätta FunkA-utredningen i verket. Idag är det 53 % av personer med nedsatt arbetsförmåga som har någon form av anställning, men Li Jansson varnade för att det är väldigt lätt att man fastnar i en rundgång av arbetsmarknadsåtgärder och sällan slussas ut till den reguljära arbetsmarknaden. Bara mellan fyra och fjorton procent går vidare till arbete utan någon form av subventionering. Jansson underströk vikten av att göra bra matchning, det vill säga hitta ett jobb som passar individen.

Deltagarna i panelen pratade också om vikten av en ökande egenmakt, vilken kan öka i och med att det nu finns många aktörer på området, som till exempel Peritos, Samhall och Misa.

Agneta Luttropp sade att det under nästa mandatperiod måste ställas mycket högre krav på landsting, kommuner och staten för att få ut personer med nedsatt arbetsförmåga på arbetsmarknaden.

image

Li Jansson presenterade sin rapport under ytterligare ett seminarium som Almega själva höll i. Hon kallade lönesubventionerna för ett “politiskt avlatsbrev”, det vill säga något som litet pliktskyldigt köper politikerna fria från skuld, eller i det här fallet, vidare insatser för att få personer med dålig arbetsmarknadsanknytning i arbete.

DHRs förbundsstyrelseledamot Lars-Göran Wadén har uppdaterat sin blogg med ett inlägg om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev