Almedalen den 3 juli – tema LSS

Hur fungerar LSS idag, tjugo år efter att lagen gick igenom? Blev det verkligen som man hade tänkt. Hur fungerar det idag och hur vill man att det ska fungera i framtiden? Idag har vi fokuserat på seminarier som diskuterat dessa aspekter av LSS.

Det är dags att utvärdera den här tjugoåringen. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade skulle möjliggöra delaktighet i samhället och att leva som alla andra.

De senaste åren har vi sett hur den här tanken allt mer fallit i glömska. Personer som tidigare haft insatser som till exempel personlig assistans har förlorat dem efter att man introducerade konceptet grundläggande behov. Det har idag blivit en jakt på minuter och sekunder. Människor måste mäta exakt hur länge de äter, duschar och går på toa. Var det verkligen så här det skulle bli.

image

På ett seminarium som hölls av Försäkringskassan diskuterades detta. Försäkringskassans representant Therese Karlberg sade att det helt enkelt blivit fel. Folk ska inte behöva ha ångest i två år mellan omprövningarna. Vi på DHR är mycket medvetna om våndan som många av våra medlemmar känner inför omprövningen av assistansen, och när Försäkringskassan lovade att metoderna under vilket detta sker är under revidering gladdes vi – men med försiktighet. Försäkringskassan sade att det deras ambition är att det i framtiden ska räcka med ett telefonsamtal.
-Det är mycket bra att Försäkringskassan är medveten om den ångest som omprövningen innebär för många människor, säger Mohammed Jaber, förbundsstyrelseledamot i DHR. Nu är det upp till bevis och vi kräver att se den här förändringen mycket snart.

Ett problem som många av de seminarier om LSS vi varit på identifierat – och det har varit många – är bristen på kunskap hos de LSS-handläggare som jobbar idag, tjugo år efter att lagen gått igenom. Den ursprungliga tanken med LSS med fokus på individen har ersatts av ett slaviskt följande av praxis och domslut.

SKL säger att staten måste ta ett mycket större ansvar än vad den gör nu, eftersom det saknas kunskap och resurser i kommunerna. DHR vet att det är ett problem med med det dubbla huvudmannaskapet, eftersom innebär en försämring i handläggningen som i slutändan drabbar individen. Det krävs en helhjärtad satsning för att få LSS på rätt köl nu. Vi vill se en framtid där LSS inte bara upprätthålls, utan förstärks.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev