Almedalen den 30 juni – tema arkitektur och byggande

Idag är det Arkitektur- och designdagen här i Almedalen, så vi har varit på så många seminarier på det temat som möjligt. Vi har även tittat närmare på nya former av boende, bland annat den en experimentell studentlägenhet på 8,8 kvadratmeter.

Vi hoppades naturligtvis att tillgänglighet skulle lyftas som en naturlig del på seminarier som lyfte medborgargruppernas roll i stadsplanering och byggande, men kammade i stort sett noll. Svenska Teknik- och Designföretagen höll en paneldiskussion om framtidens stadsplanering där representanter från näringsliv, kommuner och riksdag diskuterade hur roller skiftas och förändrats – och kommer att förändras. Där nämndes hur även särintressen är viktiga att inkludera, och att medborgargrupper är viktiga att ta hänsyn till i stadsplaneringen. Vi ser ju inte tillgänglighet som ett särintresse, men vet att det är så byggbranschen tenderar att se det.
image

Vi var därefter på en föreläsning som anordnades av Västsvenska arenan som handlade om vikten av att inkludera medborgare vid stadsbygge. Den inbjudna panelen var ense om att det är viktigt alla ska få komma till tals, eftersom det är på så vis man kan uppnå en demokratisk och effektiv byggprocess. Staden ska vara en plats för alla sades det. Det är en gammal floskel vid det här laget. Specifika grupper omnämndes, som till exempel barn och äldre, men inte personer med funktionsnedsättning.

Vi besökte sedan AF Bostäders studentbostad, som i höst ska utvärderas i Lund. Tjugotvå experimentella studentlägenheter har byggts på en yta på 8,8 kvadratmeter var. Lägenheten är i stort sett omöjlig att använda för en person som till exempel använder rullstol.

image

Lars-Göran Wadén, styrelseledamot i DHR, skriver i sin blogg om dagen och sina intryck om arkitektur och tillgänglighet.

Återkommer efter kvällens partiledartal.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev