Almedalen den 4 juli – tema utbildning

Idag fokuserar vi på utbildningsfrågor. Vem är det som har ansvaret? Vad behövs göras för att ge elever med funktionsnedsättningar det stöd de behöver – inte bara i undervisningen, utan för att inkluderas i skolan över huvud taget?

Det är bara varannan elev med funktionsnedsättning som går ut skolan med fullständiga betyg. Detta är ett problem som leder till många andra, som till exempel att ta sig ut på arbetsmarknaden. Var ligger problemet? På de seminarier vi varit på idag är många – kommunerna, Lärarnas riksförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten, olika intresseorganisationer – överens: Det behövs mer kunskap, och det måste vara klarare var ansvaret ligger.

image
Bild från ett av dagens seminarium om utbildning för elever med funktionsnedsättning.

Greger Bååth från Specialpedagogiska skolmyndigheten sade att insatsHerna som görs för elever med funktionsnedsättning kommer främja hela verksamheten. Det handlar mycket om att lärarna måste få utbildning om olika former av inlärning som passar bland annat elever mer neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Helena Linge från Lärarnas Riksförbund sade på två seminarier vi var på att mycket att ansvaret måste ligga hos rektor.

Som i många andra sammanhang fick kommunerna sig en känga. Roger Haddad, riksdagsledamot för Folkpartiet, sade att det krävs ett statligt ansvar för att jobba fram metoder för att elever med funktionshinder ska få de resurser som de behöver för att klara skolan.
Rosanna Dinamarca (V), sade under En stärkt rösts seminarium att stödet måste vara individuellt för att få en skola som inkluderar alla. Många elever saknar idag chansen att leva upp till sin fulla potential.

-Rätt hjälp från början i skolan leder till att man får en mycket större chans till delaktighet i samhället, säger Ritva Korva Thuresson, förbundsstyrelseledamot i DHR. Om man redan i en tidig ålder känner att man har samma chans som alla andra att utbilda sig, träffa kompisar och hitta en plats i världen kommer det bli mycket enklare att förstå att man även har en plats i vuxenvärlden.

Almega utsedde idag toppbloggarna i Almedalen under 2014, något de gjort de senaste fyra åren. Lars-Göran Wadén, förbundsstyrelseledamot i DHR, hamnade på tredjeplats. Lars-Göran har under sin tid i Almedalen skrivit om hur Sveriges största demokratiska arena fungerat för någon som använder rullstol, och om om DHRs prioriterade områden. Det är naturligt otroligt glädjande att en DHR-profil som Lars-Göran lyckats väldigt väl i opinionsbildningsarbetet. Det visar även på vilken nytta representanter för funktionshinderrörelsen gör i Almedalen, och att vi har möjlighet stt nå ut med vårt budskap utanför våra egna led.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev