Almedalen fredag

Det är tydligt att antal programpunkter och människor minskar senare delen av veckan. Trots det finns det fortfarande ett stort utbud av seminarier och andra programpunkter att gå på. För DHR innebar det ämnen som stadsplanering, dödshjälp, sjukvård, jämställdhetsperspektiv inom funktionshinderpolitiken och så talade Isabella Lövin, Miljöpartiet.

Morgonen inleddes med seminariet “Hur klarar vi behoven hos de mest sjuka”. Flera i panelen nämnde att det finns många inom offentliga sektorn som gillar att sätta gränser och försvårar samarbeten. Offentliga sektorn har också svårt att ta efter de goda exemplen, ett uttryck nämndes flera gånger var “projektdöden”

En manlig talare på en scen med en Powerpoint i bakgrunden

I seminariet om dödshjälp framkom det att länder med dödshjälp finns en trend att allt fler vill ha dödshjälp över tid. Anledningen till att någon som begär dödshjälp är snarare att de är deprimerade än smärta.

Full seminariumlokal

Forum Kvinnor och Funktionshinder och Handikappförbunden höll ett seminarium som jämställdhetsperspektivet inom funktionshinderpolitiken. Ett medskick från seminariet var att rörelsen bör göra en jämställdhetsanalys på kommunerna och regionernas verksamhetsplaner.

Panelsamtal med fyra personer
—–

Rasmus Isaksson kommenterar Isabella Lövins tal:

– Talet hölls i positiv anda där situationen i Sverige målades som god och vi gör skillnad internationellt. Hon nämnde Agenda 2030 och allt bra som händer i världen. Fast hon borde ha nämnt att många barn med funktionsnedsättning inte har rätt att gå i skolan för visa att allt inte är perfekt.
– Isabella Lövin nämnde att vi har ett stort välstånd, men om välståndet är så stort varför spara vi på LSS.
– Hon nämnde alla människors lika värde men inte personer med funktionsnedsättning specifikt.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev