Almedalen måndag

Almedalen under måndagen dominerades för DHR av Tillgänglighetsarena och att bostadsminister Peter Eriksson (mp) som deltog i ett otillgängligt seminarium.

Redan klockan 8 höll ombudsman Karolina Celinska en föredragning om diskrimineringslagen med den passande titeln: Så många löften så lite lag.

Karolina Celinska om diskrimineringslagen med en tv-skärm i bakgrunden

I seminariet: Tillgänglighet – för ett aktivt liv deltog ordförande Rasmus Isaksson. Han pratade utifrån sina egen erfarenheter om att vara Paralympics medaljör men inte få delta i skolidrotten. Han fortsatte med att många har vittnat om att möjligheten att vara aktiv ligger i någon annans händer som tex LSS-handläggaren.

Rasmus Isaksson i panel om aktivt liv

Karolina deltog på eftermiddagen i panelen för seminariet, Fånge i sitt eget hem – att åldras i otillgängliga bostäder. Hon tryckte på att det inte är ökad kunskap som behövs, utan att byggbolagen måste börja följa plan- och bygglagen.

Annika Ödling från styrelsen deltog i Tillgänglighetsarenans sista seminarium, Miljonprogram 2.0 eller tillgängliga bostäder. Budskapet var att lev upp till FN-konventionen och sänk inte tillgänglighetskraven.

Styrelseledamoten Annika Ödling i en panel
———
Vi ville gå på ett seminarium med bostadsminister Peter Eriksson, miljöpartiet. Seminariet var otillgängligt och trots upprepade försök att få en förklaring har vi bara nåtts av en kompakt tystnad från både Miljöpartiet och Näringsdepartementet som bostadsministern tillhör.
´Hög tröskel i sten till ett seminarium

——

Annika kommenterade Annie Lööfs tal:

– Hon nämnde inte personer med funktionsnedsättning under talet överhuvudtaget. Mycket av talet handlade om förebyggande arbete, trygghet och att utanförskapet ska brytas. Exakt vad hon menade med det var oklart, för det var många diffusa formuleringar.

– Hon var tydligare när det gällde arbetsmarknaden, arbetsgivaren inte ska betala mer i sjuklön vilket ligger i linje med vad DHR har skrivit i tidigare remissvar. Positivt från talet var att Annie Lööf pratade om att minska klyftorna.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev