Användning av skoter i kollektivtrafik

DHR, RTP och Neuroförbundet vänder sig i ett uttalande till Myndigheten för delaktighet att se över hur skotrar förskrivs som hjälpmedel och vad det innebär i praktiken då skotrar ofta är för stora för tillgänglighetskraven i kollektivtrafiken.

Personer som använder skoter som hjälpmedel har märkt att det är svårare att använda sig av kollektivtrafiken för att ta sig fram. Vi vänder oss därför till Myndigheten för delaktighet, MFD, med krav på skapande av en samsyn gällande skoter i den kollektiva trafiken. Vi begär även en översyn av förskrivning samt information kring skotrar, för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får ändamålsenliga hjälpmedel.

Läs hela uttalandet här.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev