Arbetsförmedlingen: Vi måste ändra vår syn på arbetskraften

Ann Heimer från Arbetsförmedlingen besökte DHRs förbundskansli på torsdagen för att diskutera Arbetsförmedlingens kodning av personer med funktionsnedsättning och begreppet nedsatt arbetsförmåga och vad det står för.

ann_heimer

Ann Heimer, Arbetsförmedlingen, enhetschef för avdelningen Rehabilitering till arbete

Kodningen har i första hand ett administrativt syfte. Den berättigar till olika insatser riktade mot personer med funktionsnedsättning och används för att föra statistik till regering och riksdag.

Ann Heimer höll med oss om att kodningen, i viss mån, kan påverka handläggarens syn på personer med funktionsnedsättning och vad den arbetssökande faktiskt kan.

– Vår största utmaning är vad vi kan göra annorlunda för att nå lika villkor på arbetsmarknaden, menade Ann Heimer. Vi måste ändra vår syn på arbetskraften och ställa oss frågan: Vad kan du som vi efterfrågar? Gör vi det så blir det en win win situation – för alla.

Ann Heimer skrev även i vår Idébok, där vi samlar idéer om hur arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning kan bli bättre.

ann_heimer_ideboken

Ann Heimer föreslår “att Arbetsförmedlingen tillsammans med brukarorganisationerna får uppdrag och resurser att jobba med strukturerat påverkansarbete för att öka arbetsgivares förmåga och vilja att se kraft och kompetens hos personer med funktionsnedsättning för att öka delaktighet och lika möjligheter i arbetslivet.”

>> Skicka in din egen idé här

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev